Rad i rezultati Županijskog savjeta

Županijski savjet svake godine izrađuje Plan i Program rada koji prosljeđuje Županu na utvrđivanje za narednu godinu. Plan i program rada temelji se na četiri vrste djelovanja:

  1. Izvješćivanje i analiziranje problema sigurnosti u prometu
  2. Izrada rješenja uočenih problema sigurnosti u prometu putem stručnih elaborata, projekta i studija
  3. Edukacija i osposobljavanje djece i mladih vozača i drugih sudionika u prometu
  4. Informiranje i promidžba o prometnim rizicima i opasnostima

Izvršenje navedenih ciljeva i zadataka iz Plana i program rada Županijski savjet provodi volonterski a za pojedine troškove osiguravaju se određena sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

ispiši stranicu ispiši stranicu