Sigurnost prometa na cestama

Jedna od ključnih odrednica cestovnog prometa svake države je i sigurnost u prometu. U svakoj je mirnodopskoj ljudskoj aktivnosti rizik prisutan, no daleko najveći je upravo u cestovnom prometu, u kojem sudjeluje praktički svaki čovjek. Automobil i s njim povezane društvene vrijednosti simboli su tehnološki razvijenih društava, ali uporaba automobila i drugih cestovnih prometala prouzrokuje nesreće u prometu koje automobilski napredak čine dvojbenim. Cestovni promet i sigurnost stoga zaslužuju pozornost ne samo na tehničko-tehnološkoj, organizacijskoj i ekonomskoj razini, nego i na razini društvene etike i individualnih vrijednosti.

Stupanj cestovno-prometne sigurnosti pokazatelj je prometne kulture, ali i odraz složenosti odnosa u društvu. Stoga je prevencija cestovno-prometnih nezgoda vrlo kompleksna djelatnost. Da bi se u toj djelatnosti postigli rezultati bitno je poznavanje uzroka nezgoda, načina povećanja sigurnosti i načina utjecaja na sudionike u prometu da bi se postigli rezultati.

Iako u sustavu sigurnosti prometa ima mnogo čimbenika, preventivne i represivne uglavnom se usmjeravaju na vozača, jer je na temelju dosadašnjih analiza i ocjena stanja utvrđeno da je upravo on ključna osoba u izbjegavanju nezgode. Rješenje ovih problema i otklanjanje uzroka treba tražiti u cjelokupnom i dugoročnom pristupu, uz razmatranje društvenih i kulturnih dimenzija i problema (moralne, pravne, političke, ekonomske i psihološke naravi).

Dugoročni pristup treba se provesti koordinirano kroz sljedeće načine djelovanja, u područjima prometa, obrazovanja, zakonodavstva i zdravstva:

  • školski programi i obrazovanje, posebno u predškolskim ustanovama i osnovnim školama i u dobi kad još nije moguće polaganje vozačkog ispita
  • programi osposobljavanja vozača, polaganje vozačkih ispita i izdavanje vozačkih dozvola
  • programi usavršavanja vožnje
  • kontrola i programi za smanjenje alkohola u prometu
  • sustav zdravstvenih pregleda vozača
  • sustav prometnih pravila i provođenje zakona
  • osobine cesta i vozila
  • programi u svezi sadržaja reklame i promidžbe.

Za realizaciju navedenih proklamiranih ciljeva  Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 10. srpnja 1998. godine donijelo Odluku o osnivanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije.

ispiši stranicu ispiši stranicu