Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

Županijski linijski prijevoz putnika je prijevoz na županijskim linijama unutar područja Županije, kao i prijevoz prijevoznim pravcem županijske linije koja prolazi područjem susjedne županije bez zaustavljanja. Mora biti uz jednake uvjete pristupačan svim putnicima.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze kao tijelo županije zaduženo za poslove prometa, nadležno je za izdavanje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika. To obavlja sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 41/2018) i  Pravilniku o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika ("Narodne novine" broj 114/15).

Sukladno propisanim zakonskim odredbama prijevoznik je dužan u propisanom roku podnijeti zahtjev za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole.

Zahtjev za izdavanje dozvole treba dostaviti na odgovarajućem obrascu uz obvezu plaćanja upravne pristojbe od 70,00 kn uz zahtjev. Sukladno članku 11. Pravilnika zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke odnosno priloge:

 1. Usklađeni vozni red ovjeren od strane županijske komore prijevoznik dostavlja upravnom tijelu županije nadležnom za poslove prometa na čijem području se prijevoz obavlja, a usklađeni vozni red ovjeren od strane Hrvatske gospodarske komore prijevoznik dostavlja Ministarstvu, u roku od 10 dana od dana ovjere.
 2. Za izdavanje dozvole prijevoznik je, pored usklađenog voznog reda iz stavka 1. ovoga članka, dužan priložiti sljedeće:
  - odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu (priložiti popis autobusa u vlasništvu ili najmu, popis zaposlenih vozača, te popis svih odobrenih linija),
  - potvrdu nadležnih tijela o plaćenom porezu i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana,
  - itinerar,
  - ugovor o zajedničkom obavljanju prijevoza, ako prijevoz obavljaju dva ili više prijevoznika,
 3. Prijevoznik je dužan navesti naziv linije, broj potrebnih dozvola i rok njihova važenja.
Obrazac u word formatu za prijavu potreba za pomoć u pružanju usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika može se preuzeti ovdje.
ispiši stranicu ispiši stranicu