Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama

Županijski savjet osnovan je s ciljem promicanja i usklađivanja prometno preventivnih-aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanju prometne kulture sudionika u prometu na cestama Primorsko-goranske županije, a njegovi članovi imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika iz oblasti značajnih za sigurnost prometa na cestama te iz redova državnih, županijskih i lokalnih tijela i organizacija od značaja za sigurnost u cestovnom prometu.

Županijski savjet je u proteklom dugogodišnjem uspješnom djelovanju pokrenuo brojne inicijative i aktivnosti za rješavanje širokog spektra pitanja i problema iz iznimno kompleksnog područja sigurnosti prometa te je postao prepoznatljiv i izvan granica Županije.

Sukladno obvezujućem postupku 11. studenoga 2013. godine Župan je donio Odluku o imenovanju saziva Županijskog savjeta.

U Županijski savjet imenovani su slijedeći članovi:

 1. Boris Skeledžić, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske županije, za predsjednika,
 2. Davor Grotić, predsjednik Prekršajnog suda u Rijeci, za dopredsjednika,
 3. Livio Hubička, voditelj Regionalnog ispitnog centra Hrvatskog auto - kluba, Rijeka, za dopredsjednika,
 4. Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, za tajnika,
 5. prof.dr.sc. Hrvoje Baričević, redovni profesor na Pomorskom fakultetu Rijeka, clan
 6. mr. sc. Ivica Barišić, pročelnik Prometnog odjela Veleučilišta u Rijeci, član
 7. Ivan Čule, voditelj Odsjeka za promet i veze u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijska komora Rijeka, član,
 8. Danijel Frka, rukovoditelj Sektora prometa u Rijeka promet d.o.o. Rijeka, član,
 9. mr.sc. Matija Glad, rukovoditelj ispostave Hrvatske ceste d.o.o.- Ispostava Rijeka, član,
 10. prof.dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo  Primorsko-goranske županije, član,
 11. Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, član,
 12. Robert Mišan, ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, član,
 13. Rajko Morić, rukovoditelj Tehničke ispostave Rupa, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., član,
 14. Mladen Preden, nastavnik stručnih predmeta u Prometnoj školi Rijeka, član,
 15. David Stankić, pom. Rukovoditelja službe sigurnosti i upravljanja BinaIstre d.d., član,
 16. Davor Vukobrat, dr.med.spec., ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije,
 17. Ivan Vulić, viši inspektor Inspekcije cestovnog prometa i cesta pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Rijeka, član.
ispiši stranicu ispiši stranicu