Promicanje zaštite pomorskog dobra

Preventivna zaštita od potencijalnih zagađenja vrši se u suradnji s lučkim upravama, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim udrugama za zaštitu okoliša.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Primorsko-goranska županija svake godine, sukladno raspoloživim sredstvima, dodjeljuje pomoć jedinicama lokalne samouprave u redovnom održavanju pomorskog dobra. Sredstva se raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra.  

Kriteriji za raspodjelu sredstava utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra i Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje. 

Značajnije aktivnosti: 

  • koordinacija, organizacija i provedba sustavnog čišćenja prirodnih plaža i podmorja; 
  • sufinanciranje nabavki specijalizirane opreme (upijajuće brane i krpe) i kemijskih i zaštitnih sredstava (biorazgradivi disperzanti) kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama, posebno za saniranje uljnih filmova koji pritom ne uništavaju floru i faunu mora; 
  • pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; 
  • pružanje financijske potpore ustanovama, ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.
ispiši stranicu ispiši stranicu