Ustrojstvo i djelokrug rada

Sastav ŽOC-a 

 • članove i zamjenike članova ŽOC-a imenuje župan iz redova upravnih tijela županije nadležnih za poslove zaštite mora, zaštite okoliša, zaštite i spašavanja, te unutarnjih poslova, predstavnika lučke kapetanije i iz redova znanstvenih i stručnih institucija,
 • zapovjednik ŽOC-a je lučki kapetan,
 • zamjenik zapovjednika ŽOC-a je predstavnik županijske Policijske uprave – Sektora za granicu,
 • uže zapovjedništvo ŽOC-a čine predstavnici upravnog tijela Primorsko-goranske županije nadležnog za poslove zaštite mora te predstavnici tijela državne uprave na regionalnoj razini nadležnih za zaštitu mora, unutarnje poslove, zaštitu okoliša i zaštitu i spašavanje
 • sjedište ŽOC-a nalazi se u lučkoj kapetaniji Rijeka
 • poslove tajništva ŽOC-a obavlja Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije

ŽOC PGŽ imenovan je u sastavu:
ZAPOVJEDNIK:
dr.sc. Darko Glažar

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA STOŽERA:
Jasmin Brkljača

ČLANOVI:
Nada Milošević
Matko Škalamera (zamjenica člana: Lenjinka Juričić-Mamilović)
mr.sc. Nevia Kružić (zamjenica članice: Sandra Trošelj-Stanišić)
mr.sc. Koraljka Vahtar - Jurković (zamjenica članice: mr.sc.Jelena Čanik)
Rajka Štajduhar (zamjenik člana: Miro Mušnjak)
Sonja Šišić (zamjenik članice: mr.sc.Marko Randić)
Jadranka Krstelj (zamjenik članice: Davor Jugović)
Milivoj Andraka

TAJNIK STOŽERA:
Zdravko Lisac

 • Djelovanje ŽOC-a 
  Ako onečišćenje ugrožava ili može ugroziti morski okoliš, zdravlje ljudi ili gospodarsku uporabu mora u području djelovanja ŽOC-a, te ukoliko količina onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja iznosi do 2000 m3 i za manji opseg i jačinu izvanrednog prirodnog događaja djelovanje je u nadležnosti ŽOC-a.
 • Ako onečišćenje ugrožava ili može ugroziti morski okoliš, zdravlje ljudi ili gospodarsku uporabu mora u području djelovanja više ŽOC-eva, ili prelazi mogućnost djelovanja jednog ŽOC-a, koordinativno djelovanje preuzima MRCC u suradnji sa ŽOC-em Primorsko-goranske županije odnosno ŽOC-em Splitsko-dalmatinske županije.
 • Nadzor nad operativnim djelovanjem po županijskim planovima intervencija na mjestu onečišćenja provode nadležni inspektor lučke kapetanije i inspektor zaštite okoliša.
 • Godišnji program rada za tekuću kalendarsku godinu izrađuje ŽOC i dostavlja tajništvu Stožera do 31. siječnja tekuće kalendarske godine.
ispiši stranicu ispiši stranicu