Željeznice i željeznički promet

Prema Odluci o razvrstavanju pruga (NN 81/06) i izmjenom (NN 13/07), na području PGŽ su slijedeće željezničke pruge:
Oznaka pruge Puni naziv željezničke pruge Građevinska duljina pruge (km)
Ukupno / PGŽ
1 3 4 / 5
M202 (MG 1) Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka 227,847 / 110,745
M502 (MG 4) Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica) 30,896 / 30,896
M602 (I 113) Škrljevo – Bakar 12,554 / 12,554
M603 (I 114) Sušak-Pećine – Rijeka Brajdica/td> 3,985 / 3,895
L214 (I 114) Rijeka Brajdica – Rijeka 1,853 / 1,853

UKUPNO 277,135 / 159,943Primorsko-goranska županija financira troškove javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području PGŽ u ugovornom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020., a koji redovito studiraju na području Republike Hrvatske (polazno ili odredišno službeno mjesto mora biti na području Primorsko - goranske županije). Karte se ispostavljaju temeljem profila 'Student Primorsko-goranske županije' od 1. siječnja 2020., po ponudi „Student PGŽ pojedinačna karta“.

Za ostvarenje navedenih prava student ne treba tražiti potvrdu od Primorsko-goranska županije.

Za dodjelu profila potrebno je popuniti Zahtjev na blagajni HŽ-a za izradu pametne kartice. Zahtjev za izradu pametne kartice, odnosno dodjele profila potrebno je obaviti na osnovu identifikacijskog dokumenta iz kojeg je vidljivo prebivalište na području PGŽ i dokumenta iz kojeg je vidljiv status redovnog studenta. Potvrda obrazovne ustanove i kopija identifikacijskog dokumenta o prebivalištu na području PGŽ ostaje u blagajni. Studenti koji već posjeduju pametnu karticu popunjavaju Zahtjev, ali im se profil dodjeljuje na postojeću pametnu karticu (na jednu karticu moguća je dodjela tri profila). Cijena profila je 50 kn.
ispiši stranicu ispiši stranicu