Željeznice i željeznički promet

Prema Odluci o razvrstavanju pruga (NN 81/06) i izmjenom (NN 13/07), na području PGŽ su slijedeće željezničke pruge:
Oznaka pruge Puni naziv željezničke pruge Građevinska duljina pruge (km)
Ukupno / PGŽ
1 3 4 / 5
M202 (MG 1) Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka 227,847 / 110,745
M502 (MG 4) Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica) 30,896 / 30,896
M602 (I 113) Škrljevo – Bakar 12,554 / 12,554
M603 (I 114) Sušak-Pećine – Rijeka Brajdica/td> 3,985 / 3,895
L214 (I 114) Rijeka Brajdica – Rijeka 1,853 / 1,853
UKUPNO 277,135 / 159,943

ispiši stranicu ispiši stranicu