FUTURE 4.0

CLAUSTRA

PROJEKT "FUTURE 4.0"

Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području

O Projektu:
 • Rješenje je uvođenje novih tehnologija 4. industrijske revolucije Industrije 4.0 (inovacije, napredne tehnologije, informatizacija, robotizacija, automatizacija, digitalizacija...) kroz poticanje održivog razvoja i boljeg upravljanja našim „plavim“ resursima (Plava ekonomija).
 • poduzetnika korištenjem posebnog modela i svih dostupne alata današnjeg digitalnog doba (Smart Learning Model).
 • Osnova za razvoj primjenjivog modela pametnog učenja u okviru „Industrije 4.0“ (4. industrijske revolucije) predstavljaju već poznate tehnike koje pomažu pri upravljanju inovacijskim procesima (Technological Road-mapping) kao i novi alati za strateško planiranje koji pomažu u predviđanju i stvaranju energičnijih organizacija (Foresight Tools). Navedeno će biti testirano na razini sveučilišta, poduzetnika i dionika u istraživanju i inovacijama primjenjujući Triple Helix model interakcije između predstavnika akademskog, poslovnog i javnog sektora.
 • Dobivani rezultati će biti temelj za stvaranje središta znanja, kompetencija i vještina - platforme FUTURE 4.0. Platforma će biti dio spomenutog modela i strategije pametnog učenja, provedena i potvrđena kroz lokalne pilot aktivnosti koje se odnose na učinkovito obrazovanje i osposobljavanje za primjenu inovacija te poboljšanja suradnje između akademske zajednice i industrije.
Ciljevi projekta su:
 1. poticanje međuregionalne zajedničke suradnje u smjeru Istok-Zapad s ciljem dijeljenja i osmišljavanja strategija, modela i alata za olakšavanje pametnog načina prelaska na industriju 4.0 te poboljšanje inoviranja i zapošljavanja u industriji te povezanim uslužnim sektorima kao što je logistika na regionalnoj razini
 2. jačanje razvoja RIS3 u 5 gospodarskih područja u smjeru zajedničkog učenja o industrijskim strategijama i mogućnostima kroz proces izrade (posebno za IPA projektne partnere), zatim suočavanje sa slabostima u upravljanju industrijskom transformacijom te koordinacija politika na transnacionalnoj razini između zemalja koje imaju međusobno povezane putanje rasta
 3. osmišljavanje i procjena inovativnog modela obrazovanja i osposobljavanja (koji uključuje 3 pokretača društva utemeljenog na znanju - EC2010), okvira, operativne strategije i dijagnostičkih alata, primjenjivih na razini jadransko-jonske regije za potencijale rasta ADRION / EUSAIR partnera
 4. primjena posebno osmišljenih aktivnosti unutar poduzeća za razvoj kompetencija i vještina (usavršavanje i prekvalifikacija) s metodologijom prijenosa znanja i tehnologije za svaku uključenu regiju. Lokalne pilot akcije poticat će prihvaćanje i širenje zelenih i pametnih inovacija i kružnog upravljanja znanjem

Vodeći partner: Regija Veneto Ostali projektni partneri:
 • Confindustria Veneto SIAV S.p.A.
 • Politehničko sveučilište u Bariju
 • Gospodarska komora Achaia
 • Sveučilište u Patrasu
 • Primorsko-goranska županija
 • Ekonomski fakultet u Rijeci
 • Gospodarska i industrijska komora Tirane
 • „Mesdheu” centar
 • Confindustria Bari Barletta-Andria-Trani
 • Regija Apulija - Odjel za ekonomski razvoj, obrazovanje, obuku i zaposlenike
Trajanje projekta je 24 mjeseca. Projekt je započeo s implementacijom 1. siječnja 2018. a traje do 31. prosinca 2019. godine.

Projekt koristi javno financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 842,822.48 €, a iz IPA II fonda 157,903.80 €, što daje ukupni proračun projekta od 1,000,726.28 €.

Više informacija o projektu se može naći na internetskoj stranici

ENGLISH
ispiši stranicu ispiši stranicu