Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran je temeljni strateški dokument koji sadrži ciljeve i mjere razvoja prometnog sustava u skladu s prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran koja obuhvaća Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju. U izradi Glavnog plana  sudjelovale su sve tri županije te je usvojen krajem 2018. godine na županijskim skupštinama sve tri županije.

Analizirajući 108 hipoteza u domeni prometa, utvrđeno je 16 općih ciljeva i 84 specifična cilja te 26 općih mjera i 147 specifičnih mjera razvoja prometnog sustava koje se odnose na prometne grane, urbani promet i javni prijevoz putnika. Analiza obrazaca kretanja i poteškoća u prometu na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran provedena je na temelju podataka iz dostupnih baza podataka i publikacija te anketiranjem 1.500 kućanstava, provođenjem oko 6.000 anketa vozača na cestovnim presjecima i kordonima, brojenjem putnika na stajalištima javnog prijevoza putnika, anketiranjem pružatelja usluga prijevoza robe, brojanjem prometa na 226 karakterističnih cestovnih presjeka i 100 raskrižja, utvrđivanjem brzine kretanja na karakterističnim dionicama ukupne dužine preko 100 km te izradom izvorišno-odredišnih matrica putovanja korištenjem dostupnih anonimiziranih masovnih skupova podataka dostupnih putem mobilnih telefona. U provođenju istraživanja sudjelovalo je oko 300 studenata i učenika.

Izrada Glavnog plana okupila je mnoge predstavnike iz javnog, poslovnog i civilnog sektora sudjelovanjem u 13 radionica tematskih radnih skupina, na partnerskim vijećima triju županija te u sklopu javne rasprave.

Ukupna vrijednost projekta izrade Glavnog plana je 9.422.825,00 kn pri čemu su 84,80% bespovratna europska sredstva iz Kohezijskog fonda dodijeljena sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Glavni plan

ispiši stranicu ispiši stranicu