Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

INFORMACIJE I DOKUMENTI

JAVNA NABAVA

Profil naručitelja:

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/B
51000 Rijeka
OIB: 92055146047

Akti o osnivanju JU RRA PGŽ

Statut ustanove Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN


Godišnji program rada i Financijski plan za 2018. godinu

PLAN NABAVE

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), javni naručitelj objavljuje na internetskim stranicama Plan nabave i sve njegove kasnije promjene.

Plan nabave za 2018. godinu

I. izmjena plana nabave za 2018. godinu

Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi.

AKTI O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona  o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga

Sjednice Upravnog vijeća
ispiši stranicu ispiši stranicu