SPUO Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Započinje postupak izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i procjene njegovog utjecaja na okoliš. Dostupni su sljedeći dokumenti:

 1. Odluka o izradi strateškog dokumenta "Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran" (datum objave: 27.9.2017.)
 2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave: 27.9.2017.)
 3. Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave: 17.11.2017.)
  - OBRAZAC 1. Utvrđivanje opsega sadržaja Strateške studije (scoping)
 4. Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave: 2.1.2018.)
 5. Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrta prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na javnu raspravu (datum objave: 4.9.2018.)
 6. Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave: 4.9.2018.)
 7. Nacrt prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave 13.9.2018.)
 8. Strateška studija utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave 13.9.2018.)
 9. Netehnički sažetak Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave 13.9.2018.)
 10. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 11. Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (datum objave 22.1.2019.)
ispiši stranicu ispiši stranicu