Javni pozivi u postupcima izdavanja akata - Crikvenica

2019. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dogradnju i adaptaciju dječjeg vrtića i osnovne škole na k.č.br. 1712/2 (nastaje od 1712/2, 1712/6, 1708/17 i dijela 1708/5), k.o. DRAMALJ

DATUM OBJAVE 13.9.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru parkiralište „Rasadnik“, prilazna cesta parkiralištu i most preko Dubračine u Crikvenici, na k.č.br. 1993, 1994, 1995, 1996, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 3589, 3590, 3593/2, 9082/1, 9083/1, k.o. CRIKVENICA

DATUM OBJAVE 29.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju betonske školjke vanjskog bazena hotela Kvarner Palace u Crikvenici, na k.č.br. 88/1, k.o. CRIKVENICA, podnositelja zahtjeva Hotel Miramar d.o.o. iz Zagreba, Ilica 1

DATUM OBJAVE 13.8.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja Ulice Sveta Lucija u naselju Kalvarija, Novi Vinodolski, na k.č.br. 5847/273, 5847/464, 5858/41, 5858/46, 5858/47, 5858/48, 5858/49, 5858/50, 5858/51, 5858/52, 5858/53, 5858/181, 5858/228, 5858/229, 5858/230, 5858/231, 5858/232, 5858/233, 5858/239, 5858/240, 5858/257, 5858/258, 5858/259, 5858/263, 5858/264, 9999/54, 5858/3, 5858/33, 5858/34, 5858/35, 5858/39, 5858/40, 5858/41, 5858/47, 5858/53, 5858/54, 5858/55, 5858/56, 5858/58, 5858/59, 5858/60, 5858/98, 5858/211, 5858/234, 5858/244, 5858/249, 5858/1, 5858/26, 5858/27, 5858/28, 5858/29, 5858/30, 5858/31, 5858/32, 5858/33, 5858/47, 5858/60, 5858/61, 5858/65, 5858/66, 5858/67, 5858/68, 5858/75, 5858/76, 5858/79, 5858/80, 5858/81, 5858/82, 9999/12, k.o. NOVI, podnositelja zahtjeva Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1

DATUM OBJAVE 4.6.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: uređenje vodotoka Novljanske Ričine u Novom Vinodolskom, na k.č. 16514/34, 6424/15, 6424/11, 16515, 6427/4, 6427/5, 6427/6, 16367, 6429/3, 5800/41, 5800/1, 5800/2, 954/3, 5803/1, 5803/2, 954/4, 5804/1, 5804/2, 5807/1, 5807/2, 5808/1, 5808/2, 953/2, 952/2, 5811/1, 951/4, 951/6, 951/3, 950/16, 5811/2, 950/4, 5818/1, 5818/2, 5819/1, 5189/2, 950/25, 950/14, 5820, 16320, 5822, 950/13, 5825/2, 5826/2, 5827/2, 5828/2, 5829/3, 5829/4, 5833/2, 5834/2, 5835/2, 950/10, 950/11, 950/12, 950/9, 5836/1, 5836/2, 16319, 943, 5839, 5840,5843, 5844, 912, 942, 941, 940, 911/2, 913/3, 939/2, 939/3, 939/1, 938/2, 936, 913/6, 909, 935, 933, 932, 926, 915, 914, 16521/7, 5847/273 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1

DATUM OBJAVE 10.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje prometnice s oborinskom odvodnjom – ulica Pavla Radića i Gundulićeva ulica u Crikvenici na k.č. 1673/1, 1672, 1671, 574/1, 608/1, 1666, 186, 168/3, 1669, 1665, 578/4, 592/1, 595/1, 185/2, 184/4, 183/3, 182/3, 181/4, 168/2, 167, 168/3, 163/4, 356/3, 361, 362, 365, 636, 245/3, 257/1, 256, 255/1, 3245/5, 169, 299/2, 301 i 1659 k.o. Crikvenica, podnositelja zahtjeva Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, OIB: 81687755716

DATUM OBJAVE 2.5.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju višestambene građevine, na novoformiranoj građevnoj čestici br. 6875/2 k.o. Crikvenica, a koja se sastoji od k.č. 6871/1, 6874 i 6875/2 k.o. k.o. Crikvenica, podnositelja Josipa Fedešina, Crikvenica, Gornja Draga 53, OIB 04808088844, Francoise Maguerre Fedešin, Crikvenica, Gornja Draga 53, OIB 37044671183, Stephane Antoine Eric Fedešin, Francuska, Barastre, 13 Rue de la Maladrerie, OIB 14351746039, zastupanog po opunomoćeniku Josipu Fedešinu Crikvenica, Gornja Draga 53 i Isabelle Madeleine Sabine Fedešin, Crikvenica, Gornja Draga 52, zastupane po opunomoćeniku Josipu Fedešinu Crikvenica, Gornja Draga 53

DATUM OBJAVE 15.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: fazna izgradnja spoja Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom na k.č.br. 3625, 3626/1, 3641/2, 3641/1, 3638/5, 3642/1, 3643/3, 16268/1, 3644/19 i 16266/1, k.o. NOVI, podnositelja zahtjeva Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1

DATUM OBJAVE 10.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju višestambene zgrade na dijelu k.č. 8052 ( zk.br. 5480) K.o. Crikvenica na adresi Crikvenica, Benići, podnositelja zahtjeva HOME LIFE j.d.o.o., Crikvenica, Podšupera 37,OIB 35472323493

DATUM OBJAVE 2.4.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: uređenje priključka naselja Dugno (Povile) na D-8, na k.č.br. 3278/12, 3345/3, 3346/10, 3346/4, 3346/8, 3347/167 (dosadašnje stanje 3347/50), 3347/52, 3347/168, 3347/63, 3347/78 i 3643/11, k.o. LEDENICE, investitora Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3

DATUM OBJAVE 22.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje ulice Gaj u Povilama na k.č. 3643/12, 3306/21, 3347/20, 3280/2, 3306/23, 3306/3, 3306/13, 3310/1, 3310/4, 3309/5, 3311/6, 3311/2, 3311/1 i 3309/2 k.o. Ledenice, podnositelja zahtjeva Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, OIB: 40046437733

DATUM OBJAVE 7.3.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine na k.č. na k.č.br. 3050, 3045, 2995, 2996, 3047/2, 3049/2 k.o. Dramalj, te na dijelovima k.č.br. 3049/1, 3047/1, 3044, 3858/4 k.o. Dramalj, u Dramlju, podnositelja zahtjeva Butorac Antonia iz Crikvenice, Benići 61, OIB: 84626595353

DATUM OBJAVE 22.2.2019.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za odlagalište plovnih objekata „Poslovna zona zapad“ – Novi Vinodolski na k.č. 6581/1, 6559/1 i 6548/3 k.o. Novi u Novom Vinodolskom, podnositelja zahtjeva GPP MIKIĆ d.o.o. d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131, OIB: 82386143355

DATUM OBJAVE 7.2.2019.

Preuzimanje
2018. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje prometnice s oborinskom odvodnjom – ulica Pavla Radića i Gundulićeva ulica u Crikvenici na k.č.br. 1673/1, 1672, 1671, 574/1, 608/1, 1666, 186, 168/3, 1669, 1665, 578/4, 592/1, 595/1, 185/2, 184/4, 183/3, 182/3, 181/4, 168/2, 167, 168/3, 163/4, 356/3, 361, 362, 365, 636, 245/3, 257/1, 256 i 255/1 k.o. Crikvenica, podnositelja zahtjeva Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, OIB: 81687755716

DATUM OBJAVE 12.10.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice na k.č. 6709/1 k.o. Novi u Novom Vinodolskom, podnositelja zahtjeva VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Dubrova 22, OIB: 97741129364

DATUM OBJAVE 17.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje ulice OU1 s priključkom na glavnu mjesnu ulicu GU, u području obuhvata UPU Tončićevo, na k.č. 2716, 2717, 2718, 2719, 3162, 3173, 3174/1, 3174/2, 3162, 3181, 3211, 3212/1, 3213, 3214/1, 3214/2, 3214/3, 3214/4 i 9107/1 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85

DATUM OBJAVE 11.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole KLASA:UP/I- 361-03/16-06/135, URBROJ :2170/1-03-02/2-18-7 od 04.09.2018.godine za izgradnju stambene zgrade na k.č. 496 k.o. Dramalj (Sv. Jelena) podnositelja zahtjeva Katarine Stjepanović, rikvenica, Goranska 54 i Mirjane Stjepanović, Crikvenica, Hrusta 10d

DATUM OBJAVE 5.9.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Novi Vinodolski – područje Ričina/Bribirska cesta II faza na k.č. 909, 910/1, 914, 919/1, 919/2, 919/5, 919/11, 920/2, 921/1, 921/2, 923/2, 946, 947/3, 950/3, 950/6, 959/7, 950/20, 5624/1, 5624/2, 5625/1, 5627/1, 5627/2, 5638, 5641, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658/1, 5739, 5740, 5742, 5743, 5749, 5750/1, 5763, 5765, 5766, 5767/1, 5767/2, 5768, 5769, 5770, 5781, 5782, 5783, 5784, 5788/1, 5789/1, 5791, 5792, 5794, 5797, 5798, 8339, 8340, 8344, 8365, 16276/1, 16311, 16328, 16366, 16402, 16403/3, 16521/1, 16521/2, 16521/4, 16521/5, 16521/6, 16521/37, 16521/41, 16521/43, 16521/50, 16521/52, 16523, 16524/1 i 16524/8 k.o. Novi u Novom Vinodolskom, podnositelja zahtjeva VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Dubrova 22

DATUM OBJAVE 28.8.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA:UP/I 350-05/02-01/00267 URBROJ :2170-80-01-02-02/BM od 04.11.2002.godine za izgradnju i rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju poslovno stambenih građevina na mjestu postojećih građevina na k.č. 364/1(zk.br.2575/1), 364/4(zk.br.2575/4) K.o. Crikvenica na adresi Crikvenica, Vinodolska ulica 19, podnositelja zahtjeva Folija Produkt d.o.o., Drage Ivaniševića 4, Zagreb, OIB 05532135805

DATUM OBJAVE 11.7.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste u naselju Klanfari na k.č. 1737, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1744, 3822/1, 1692/6, 1692/5, 1692/2, 1692/1, 1694/1, 1694/2, 1695/1, 1688/2, 1688/1, 1696, 1700/2, 1699/3, 1699/4, 1699/2, 170/1, 1699/6, 1699/1, 1700/3, 3811/4, 3811/3, 1673/1, 1632/15, 1632/1, 1671/1 i 1673/2 k.o. Sv.Jelena, podnositelja zahtjeva Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, OIB: 81697755716

DATUM OBJAVE 26.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje postaje za opskrbu plovila gorivom u luci otvorenoj za javni promet lokalnoga značaja – Luka Muroskva u Novom Vinodolskom, na k.č. 16656, 3898/141, 3895/30, 3895/32, 16276/4 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor MITAN MARINA d.o.o., Novi Vinodolski

DATUM OBJAVE 3.4.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoja Ivanjske ulice i Ž5064 s izgradnjom propusta – faza 1, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5788/1, 5799/50 i 5784, sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1

DATUM OBJAVE 19.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju plaže Jadranovo centar (Grabrova) i izgradnju privezišta na k.č. 8376 k.o. Sv.Jakov u Jadranovu, podnositelja zahtjeva Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, OIB: 81697755716

DATUM OBJAVE 13.2.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Dramalj centar na k.č. 16/1 i dr.. k.o. Dramalj, po zahtjevu koji su zatražili investitori MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1 i KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

DATUM OBJAVE 25.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje depadanse hotela Therapia na k.č. 88/1, k.o. Crikvenica, podnositelja zahtjeva Hotel Miramar d.o.o. (kao pravni sljednik Hotel Therapia d.o.o.) iz Opatije, Ive Kaline 11, OIB: 14117859918

DATUM OBJAVE 25.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju 1 (jedne) zgrade gospodarske namjene i 3 (tri) zgrade turističke namjene – ZONA 1 na području Grada Crikvenice na k.č.br. 7755/1, 7758/2, 7757/2C, 7759/4, 7762/2, 7777/1, 7776/2, 7774, 7769, 7768/3 i 7768/1 k.o. Selce, investitora Herak Janka iz Novog Vinodolskog, Grabrova 3.

DATUM OBJAVE 11.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja objekata turističke namjene – izgradnja 4 zgrade u funkciji poljoprivrede – zona 3, na k.č. 7748/2a i dr., investitora Janka Heraka iz Novog Vinodolskog, Grabrova 3.

DATUM OBJAVE 11.1.2018.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja objekata turističke namjene – izgradnja 2 zgrade u funkciji poljoprivrede – zona 2, na k.č. 7748/2a i dr., investitora Janka Heraka iz Novog Vinodolskog, Grabrova 3.

DATUM OBJAVE 11.1.2018.

Preuzimanje
2017. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine 2.skupine – kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Novi vinodolski – područje područje naselja Povile, na k.č. 2715/1, 2715/5, 3193/2, 3225, 3245/2, 3249/1, 3253/3, 3254/13, 3254/20, 3254/23, 3254/26, 3259/1, 3260/3, 3261, 3267/1, 3267/2, 3267/3, 3267/4, 3267/5, 3269/3, 3269/12, 3270/3, 3270/5, 3270/8, 3270/10, 3273/9, 3278/2, 3279/1, 3281/2, 3281/3, 3281/7, 3281/8, 3284/2, 3285/2, 3290/2, 3291/9, 3292/3, 3293/2, 3294/2, 3295/1, 3296/6, 3296/10, 3296/11, 3296/13, 3296/16, 3302/1, 3306/21, 3306/23, 3308, 3309/5, 3310/4, 3311/1, 3311/6, 3334/1, 3338, 3344/1, 3345/6, 3345/7, 3347/3, 3347/8, 3347/9, 3347/40, 3347/49, 3347/52, 3347/64, 3347/78, 3347/80, 3347/95, 3347/109, 3347/113, 3347/119, 3347/120, 3347/121, 3349/5, 3351/4, 3612/3, 3612/4, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3632/1, 3632/5, 3633, 3634, 3635/1, 3636, 3638/7, 3638/8, 3639, 3640/6, 3641/1, 3643/12, 4224, 4246, 4256, 3638/5 K.o. Ledenice i k.č 3897/1, 3898/1, 3898/87 k.o.Novi, po zahtjevu investitora VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Dubrova 22, Novi Vinodolski

DATUM OBJAVE 20.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine 2.skupine – proširenje kanalizacijske mreže otpadnih voda s crpnim stanicama CS Kačjak i CS Bršljanovica i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – područje Kačjak -Dramalj na k.č. 2590, 2602/1, 2609/1, 2609/2, 2611, 2622/1, 2796/1, 2802/1, 2819, 2823/4, 2823/5, 2835/6, 2837, 2858/1, 2858/3, 2896/2, 2896/6, 2966, 2977/7, 2983, 2984, 2988/1, 2988/2, 2989/3, 2991, 2992, 3000, 3044, 3054/1, 3054/2, 3060/2, 3173/7, 3174, 3839/1, 3840/1, 3847, 3848, 3849, 3850/3, 3851, 3852, 3853, 3855, 3856/2, 3857, 3858, 3859, 3860, 3862/2, 3879/1, 3007, 3031/3, 3032/2 k.o. Dramalj i na k.č. 6391, 6392/2, 6393, 6396, 6401/2, 6401/4, 6402/1, 6402/2, 6403/3, 6403/6, 6403/7, 6403/10, 6403/12, 6403/13, 6403/30, 6405/3, 6405/10, 6406/4, 6406/10, 6406/11, 6407/1, 6407/10, 6408/2, 6409/1, 6411/1, 6411/5, 6411/6, 6411/7, 6412/1, 6412/14, 6416/1, 6426/1, 6428/4, 6432/12, 6435/3, 6442/3, 6444/1, 6445/1, 6446/1, 6446/5, 6447/1, 6447/4, 6447/5, 6447/6, 6448/3, 6449/5, 6452/1, 6453/1, 6455/4, 6455/8, 6472/11, 6472/20, 6472/21, 6472/22, 6472/43, 6472/67, 8325/1, 8325/6, 8325/7, 8325/9, 8328/4, 8329/1, 8329/2, 8329/3, 8329/5, 8330, 8332, 8377/1, 9999/357 i 9999/358 k.o. Jadranovo, po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85A, Crikvenica i VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Dubrova 22, Novi Vinodolski

DATUM OBJAVE 20.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Selce centar – II. faza : kolektori, CS Slaven, vodovodi, na k.č. 7906/5, 7909, 7923, 7924, 7954, 7955, 7968, 8001, 8002, 8003 i 1381 k.o. Selce, po zahtjevu koji su zatražili investitori MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1 i KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

DATUM OBJAVE 8.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju prateće servisne građevine kampa – autokamp Selce u Selcu na k.č.br. dio 5883/2, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, dio 5892/2, dio 5892/3, dio 5892/4, dio 5892/5, 5892/6, dio 5892/8, dio 5892/10, dio 5893 i dio 5895/1 k.o. Selce, investitora JADRAN d.d. iz Crikvenice, Bana Jelačića 16

DATUM OBJAVE 8.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS – Igralište i vodovodna mreža sustava Crikvenica/Selce – Područje Kotorska, Crikvenica – II. faza: kolektori, vodovodi, na k.č. 1373, 1659, 1684, 1685, 3575, 3644, 3673/5, 3674/1, 5904, 5905, 5906, 5910/1, 5910/3, 5951, 5952/1, 5955, 5956, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 6062/2, 6062/3, 6072/5, 9083/1, 9084 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji su zatražili KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 i MURVICA d.o.o., Crikvenica, Kralja Tomislava 85A

DATUM OBJAVE 8.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/12-03/19, URBROJ: 2170/1-03-02/6-17-22, od 12. lipnja 2017. godine za za rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž5089 i prilazne ceste radnoj zoni K3 sa pratećom infrastrukturom na k.č. 1673/1, 3562, 9081, 9083/1, 3559, 9082/1, 3579, 3577/1, 3576/1, 3574/2, 3574/3, 3574/4, 3575, 3586, 3582/1, 3576/2, 3585, 3587, 3556, k.o. CRIKVENICA, po zahtjevu investitora Grad Crikvenica, Crikvenica, Kralja Tomislava 85

DATUM OBJAVE 8.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje infrastrukturne građevine – Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica / Selce - Područje Benići, Crikvenica, na k.č. 1685, 4158, 4163, 4597, 4843/1, 5411, 5412, 5415/1, 6192/1, 6297/1, 6299/1, 6405/4, 6435, 6445/5, 6449/5, 6450/1, 6466/1, 6467/3, 6490, 6494/1, 6494/4, 6497, 6576, 6579, 6643/1, 6654, 6665/3, 6667/1, 6693, 6758, 6776, 6777, 6778, 6833, 6834, 6835, 6836, 6855, 6891, 6917, 6951, 6990, 7194, 7204, 7468, 7503, 7528, 7644/2, 7646, 7647/1, 7649, 7651/1, 7651/2, 7663, 7681, 7688/2, 7700, 7701, 7711, 7804/4, 7957/3, 7990, 7991/2, 7992/2, 7997/3, 7998/3, 8002/5, 8003/4, 8013/3, 8022/2, 8023/3, 8028/7, 8029/4, 8032/3, 8121/2, 8124/4, 8125/4, 8129/2, 8150/2, 8151/2, 8152/2, 8154/2, 8155/1, 8156/2, 8198/5, 8198/6, 8216, 8303/1, 8303/2, 8304/1, 8304/2, 8305, 8306, 8307/2, 8308/2, 8309/2, 8310/1, 8310/3, 8311, 8312, 8314, 8477, 9090, 9091, 9094, 9095, 9098, 9099, 9100, 9102, 9118, 9119/1, 9123, 9124, 9125/1, 9129/1, 9130, 9131, 9141 k.o.Crikvenica, po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o. Crikvenica, Trg Stjapana Radića 1, OIB: 68902357395 i VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22, OIB 36612651354, zastupanih po opunomoćenici ovlaštenom inženjeru građevinarstva Nataši Slatina, mag.ing.aedif., zaposlene u RIJEKAPROJEKT - VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a

DATUM OBJAVE 8.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda i vodovodna mreža sustava Crikvenica / Selce: Područje 4. – Područje Duga, Crikvenica, na k.č. 2494/9, 2495/1, 2561, 2598/2, 2598/6, 2600/4, 2657, 9076/1, 9077/1, 9109/2 i 9109/3 k.o.Crikvenica, po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o. Crikvenica, Kralja Tomislava 85a, OIB: 68902357395 i VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22, OIB 36612651354, zastupanih po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Petru Brusiću, mag.ing.aedif., zaposlenom u TEH PROJEKT HIDRO RIJEKA d.o.o., Rijeka, Fiorello la Guardia 13/5

DATUM OBJAVE 8.12.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja oborinske odvodnje i rekonstrukcija vodovoda na županijskoj cesti ŽC 5094 (Ogulinska ulica) u Novom Vinodolskom, na kč. br. 16516, 3894/93, 3894/94 i 3894/97 sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije Rijeka, N. Tesle 9/X

DATUM OBJAVE 20.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Tribalj 2-N, na k.č. br. 5777/2, 5777/1, 5776/1, 5776/6, 5814/1, 5814/3, 5034/3, 5034/4, 5007/2, 5007/1, 5006, 10238, 5041, 17932 sve k.o. Belgrad, po zahtjevu koji je zatražio investitor HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2

DATUM OBJAVE 16.11.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje spoja ulice Zatrep i ulice Mel sa pripadajućim mostom preko Ričine na k.č. 16521/1, 16521/7, 16524/1, 5847/244, 5847/464, 5847/516, 5858/11, 5858/8, 5858/9, 914, 915, 99999/54, 5857/273, 919/12, 926, 929, 930/1, 930/2, 930/3, 930/4 k.o. Novi Vinodolski,  po zahtjevu Grada Novog Vinodolskog, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

DATUM OBJAVE 22.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju novog pješačkog mosta na Dubračini u Crikvenici na k.č.br. 1365/1, 1659, 1676, 335/1 i 336/1 k.o. Crikvenica, investitora Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85

DATUM OBJAVE 11.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje obiteljske stambene građevine, na k.č. 15921 k.o. Drivenik, koja se formira od k.č. 15921, 15917, 15918/1 i 15918/2 k.o. Drivenik, u Triblju, Podsopalj Drivenički, po zahtjevu investitorice Petre Kučan Valković, Tribalj, Tribalj 31

DATUM OBJAVE 1.9.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Klanfari, Dramalj, na k.č. 6846/17, 6846/18, 6846/3, 6686/1, 6686/5, 6694/1, 6694/2, 6697/2, 6700/1, 6720, 6722/1, 6846/6, 6869/1, 6899/4, 6912/5, 6933/1, 6934/9, 6934/12, 6936/3, 6936/9, 6936/10, 6939/2, 6941/1, 6941/10, 6942/5, 6942/20, 6942/32, 6943, 6942/21, 6972/2, 6972/1, 6973, 7151/2, 8189, 8321, 8334, 8336/1, 8337, 8340, 8341/1, 8342/1 k.o. Jadranovo i 3308/3, 3868/1 k.o. Dramalj, po zahtjevu koji su zatražili investitori: KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 i MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

DATUM OBJAVE 21.7.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine izgrađene na kč.br.1821/1, 1828, 1845/1, 1845/2, 1846/1, 1846/2, 1846/3 k.o. Jadranovo, investitora Dražena Turine iz Jadranova, B.Grbčić Ice 8

DATUM OBJAVE 12.7.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za uređenja dijela ulice Gaj u Povilama na k.č.br. 3643/12, 3306/21, 3280/2, 3306/3, 3306/13, 3306/23, 3309/1, 3309/2, 3309/5, 3310/1, 3310/4, 3311/1, 3311/2, 3311/6 i 3347/20 k.o. Ledenice, investitora Grada Novi vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

DATUM OBJAVE 3.7.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda, vodovodna mreža – sustava Crikvenica/Selce: područje 9 (Područje Crikvenica istok) na k.č.br. 1394/2, 1685, 1687/1, 6063/2, 6063/3, 6064/2, 6064/5, 6065/3, 6068/4, 6069/3, 6071/5, 6071/7, 6072/1, 8774/1, 8775/3, 8788, 8789/1, 8790/1, 8794/2, 8795/3, 8796/3, 8797/5, 8800/3, 8801/3, 8802/3, 8846/1, 8848/1, 8849/2, 8850/4, 8851/1, 8853/4, 8856/2, 8861, 8869, 8870/3, 8893/1, 8894, 8895/1, 8895/2, 8901/4, 8902/3, 8903/5, 8904/4, 8905/4, 8906/4, 8907/3, 8908/1, 8909/1, 8910/6, 8911/7, 8913/9, 8913/11, 8913/13, 8913/15, 8914/9, 8915/3, 8916/3, 8917/3, 8919/6, 8921/3, 8923/1, 8924/1, 8932/11, 8932/13, 8933/4, 8934/1, 8936/1, 8936/3, 8937/1, 8940/1, 8940/3, 8941/1, 8942/1, 8945/1, 8946/2, 8946/2, 8946/4, 8950/3, 8952/12, 8953/2, 8954/4, 8965/4, 8982, 8991/1, 8994/2, 9003/2, 9003/3, 9003/4, 9005, 9008/5, 9008/6, 9015/2, 9017/3, 9018/2, 9019/2, 9020/1, 9020/7, 9021/2, 9023/4, 9023/9, 9024/2, 9122/3, 9122/5, 9126, 9130, 9133/1, 9133/14, 9134 i 9135 k.o. Crikvenica i k.č.br. 7909, 7924 i 7973 k.o. Selce (ni) , investitora Murvica d.o.o. iz Crikvenice, Kralja Tomislava 85A

DATUM OBJAVE 3.7.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za fazno građenje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda u naselju Klenovica na k.č. 2713/13379/1, 3379/14, 3379/28, 3379/29, 3379/30, 3379/31, 3379/32, 3379/58, 3379/66, 3379/70, 3379/99, 3379/100, 3379/101, 3379/117, 3379/164, 3379/168, 3405/1, 3412/14, 3412/17, 3419/3, 3419/13, 3419/14, 3419/20, 3419/25, 3424/2, 3427/1, 3427/2, 3428/1, 3428/2, 3432, 3473/3, 3476/2, 3477/3, 3482/14, 3486/2, 3492/1, 3492/2, 3499/1, 3499/9, 3499/24, 3499/32, 3499/36, 3499/40, 3499/60, 3499/70, 3499/76, 3499/77, 3499/79, 3499/80, 3499/82, 3499/85, 3499/91, 3499/92, 3499/93, 3499/132, 3499/346, 3499/350, 3499/355, 3499/357, 3499/364, 3499/365, 3499/371, 3499/377, 3499/387, 3499/390, 3499/391, 3499/408, 3499/411, 3499/430, 3499/465, 3499/486, 3499/488, 3499/489, 3499/490, 3499/491, 3499/492, 3499/493, 3499/585, 3499/819, 3499/828, 3499/855, 3499/863, 3499/864, 3500/4, 3500/26, 3500/55, 3500/57, 3500/59, 3500/442, 3643/1, 3643/2, 3648, 3649/1, 3649/2, 3650, 3651, 3656, 4222, 9999/10 i 9999/11 k.o. Ledenice, po zahtjevu VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

DATUM OBJAVE 1.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/16-03/11, URBROJ: 2170/1-03-02/5-16-7, od 13. rujna 2016. godine za građenje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbne mreže sustava Crikvenica /Selce - Područje Dramalj centar, na k.č. 16/1, 16/2, 18/1, 20/1, 44/1, 59/5, 59/8, 60/1, 60/2, 61/2, 61/6, 61/7, 61/8, 62/2, 62/3, 63/3, 63/9, 63/10, 63/12, 69/1, 137/2, 137/3, 139, 140/2, 141/4, 147/1, 149/1, 150/1, 156/1, 161/1, 161/3, 162/4, 162/5, 162/6, 163/2, 165/1, 166/5, 169/3, 170/2, 171/4, 174/13, 175/1, 176/7, 179/3, 180/2, 181/2, 182/4, 183/5, 187/2, 188/3, 190/2, 191/2, 211, 213, 214/1, 214/3, 214/4, 288, 305/5, 305/6, 311/1, 311/2, 311/5, 311/7, 315/5, 360/3, 373, 391/3, 392/1, 393/1, 436/1, 437/1, 450/2, 458/1, 459/1, 459/2, 480/1, 481/1, 485/1, 486/1, 491/4, 492/1, 492/5, 498, 503/3, 504/6, 506, 507/2, 508/1, 509/6, 510/1, 531, 534/2, 536/2, 537/2, 556/1, 556/4, 556/5, 592/40, 592/62, 592/110, 686/1, 784/18, 799/2, 799/5, 838, 875/8, 875/10, 926, 959, 975/1, 975/2, 975/3, 975/4, 998/2, 999/1, 1069, 1070, 1621/1, 1626/1, 1627/5, 1628/1, 1632/5, 1632/7, 1634/1, 1635/3, 1717/5, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1737, 1741/1, 1741/2, 1741/3, 1742, 1745/1, 1745/2, 1752/1, 1752/2, 1753/1, 1753/2, 1754/4 (u katastru 1754/1), 1754/5, 1754/8, 1754/10, 1755/1 (u katastru 1755), 1755/2, 1755/3, 1759/2, 1760, 1761/1, 1767, 1773, 1785/3, 1803, 1804, 1806, 1814/3, 1877/2, 1885/1B, 1885/21, 1886, 2515/1, 2527/6, 2527/7, 2529/1, 2529/4, 2531/1, 2532/1, 2537/2, 2538/1, 2538/78, 2540/1, 2541/1, 2541/2, 2541/3, 2580/10, 2585/1, 2719/1, 2719/3, 2720/1, 2721/1, 2735/16, 2736/1, 2736/7, 2745/1, 2747/3, 2747/14, 2758/4, 2759/1, 2760/1, 2761/3, 2765/1, 2767/2, 2767/14, 2768/1, 2769/2, 2770/3, 2771/8, 2776/1, 2776/4, 2777/1, 2780/1, 2781/1, 2782/3, 2790/2, 2791/4, 2792/3, 2793/1, 2794/2, 2795/1, 2796/1, 2796/4, 3755, 3758/1, 3759, 3760/1, 3762/1, 3764, 3765/1, 3765/6, 3766, 3767/2, 3767/3, 3768, 3772, 3774/1, 3775, 3776/1, 3776/2, 3778, 3782/1, 3783, 3785, 3788/1, 3790, 3792, 3792/1, 3794, 3795, 3796/1, 3798, 3811/2, 3811/3, 3811/4, 3818, 3820/4, 3822/1, 3825/1, 3826/1, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3844/1, 3868/1, 3868/2, 3879/1, 9999/30, 9999/161, 2544, 3771, 376/5, 592/86, 971/1, 972, 973, 974/2 i 2539/16 sve k.o. Dramalj i kč.br. 9077/3, 1722, 9146, 9076/9, 2489, 2395/1, 2396/4, 2396/2, 2396/8, 2397/5, 9078/3, 2387/1 k.o. Crikvenica, po zahtjevu MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

DATUM OBJAVE 1.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za fazno građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Crikvenica – područje Dubračina, na k.č. 3582/1, 3582/2, 3582/3, 3582/4, 3582/5, 3583 i dijelovima k.č. 3581, 3585, 3580, 3586, 3575 i 3576/2 k.o. Crikvenica, po zahtjevu MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

DATUM OBJAVE 1.6.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja, KLASA: UP/I 361-03/11-03/43, URBROJ: 2170/1-03-02/6-11-25 od 3 studenog 2011. godine, investitora Franka Gržetića iz Njivica, Trg Ante Starčevića 5

DATUM OBJAVE 30.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom sustava Crikvenica/Selce – područje Kačjak – Dramalj, po zahtjevu društva MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1.

DATUM OBJAVE 22.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine na k.č. br. 8782/6, 8783/1, 8783/2, 8790/2, 8791/1, 8791/2, 8793/3, 8793/4 k.o. Crikvenica u Crikvenici, investitora tvrtke 'Dujak d.o.o.', Crikvenica, Kalac 1.

DATUM OBJAVE 16.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – Područje Sopaljska, Crikvenica na k.č. 1665, 2726/3, 2727, 2728, 2729, 2733/1, 2736, 2743/1, 2745/2, 2745/3, 2745/6, 2881/1, 2882/4, 2882/5, 2882/6, 2883/3, 2889/5, 2890/1, 2895, 2901, 2903, 2905/1, 2915/1, 2934, 2951/1, 2975, 2983, 2997, 2998, 3037/1, 3038/3, 3045/15, 3046, 3049/2, 3088/1, 3119, 3120, 3122, 3123/7, 3123/9, 3150, 3151/2, 9076/1, 9078/8, 9079, 9105, 9107/1, 9108 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji su zatražili KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 i MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1

DATUM OBJAVE 12.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće, na novoformiranoj građevnoj čestici br. 8750/5 k.o. Crikvenica, a koja se sastoji od dijela k.č. 8750/1 k.o. k.o. Crikvenica, po zahtjevu Račić d.o.o., Crikvenica, Hrusta 10A

DATUM OBJAVE 5.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene građevine, na novoformiranoj građevnoj česti br. 8796/1 k.o. Crikvenica, koja se sastoji od k.č. 8798/6 i dijelova k.č. 8796/1, 8795/1, 8794/1 i 8793 k.o. Crikvenica, po zahtjevu Račić d.o.o., Crikvenica, Hrusta 10A

DATUM OBJAVE 5.5.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje postrojenja za solarno sušenje mulja – sušare „Novi Vinodolski“, na k.č. 8449, 8450, 8451 i 8454 k.o. Novi, po zahtjevu VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22

DATUM OBJAVE 13.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine na kč.br. 3769, 3774 k.o. Belgrad u Triblju, investitora Domijan Nevena, Tribalj, Tribalj 2C

DATUM OBJAVE 3.4.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, rušenje i izgradnju u postojećem turističkom naselju Jadranka u Selcu u dijelu koji se odnosi na rušenje postojećega paviljona – Objekt 2 i građenje novoga na mjestu postojećega, na k.č. 2100/1 k.o. Selce, po zahtjevu koji je zatražio investitor: PRIMORSKI HOTELI d.o.o., Zagreb, Ožujska 4
DATUM OBJAVE 28.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje luke otvorene za javni promet lokalnoga značaja – Luka Muroskva u Novom Vinodolskom, na dijelovima k.č. 3879/37 i dr. k.o. Novi, investitor: NAVICON d.o.o.
DATUM OBJAVE 21.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: vodoopskrba naselja Crno - građenje opskrbnog cjevovoda DN 100 DUC, na k.č. 1006/1, 1276, 1320, 1402, 2712, 2748, 2792, 2801, 2843, 2845, 2846, 2847, 2847/a, 2848, 2849, 2878, 2879, 2882, 2883, 2897, 2908, 3515, 3552, 3558, 3561, 3616, 3621, 3622 k.o. Ledenice po zahtjevu KTD Vodovod „Žrnovnica“ d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22
DATUM OBJAVE 7.3.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: proširenje vodovodne mreže u luci Novi Vinodolski, na k.č. 16276/1, 16305/1, 3676/2, 3730/5, 3731/10, 3731/7, 3731/2, 3731/11, 3728/3, 3721, 3713/4, 3683/1, 3681/5, 3681/1, 3728/1 i 3728/5 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22
DATUM OBJAVE 24.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje biciklističke staze prema Pavlomiru i spoj Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta u Novom Vinodolskom, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5788/1, 16514/11, 5799/50, 5784, 6772/1, 6773, 16366, 6771/1, 6771/2, 6762, 6761/2, 6763, 6760/2, 6759/2, 6758, 16514/19, 6521, 16382/2, 6540/2, 16514/21, 6748, 6749, 6747/2, 6746/2, 6745/2, 6744/1, 6744/2, 6743/2, 6743/1, 6742, 6741/1, 6740, 6736, 6735/2, 6735/1, 6734/2, 6734/1, 6733, 16514/7, 6732, 6731/2, 6730, 6716, 6723, 6722, 6721, 6718, 6717, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1
DATUM OBJAVE 23.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za: građenje stambeno – poslovne zgrade na k.č. 200/1 i 200/2 k.o. Dramalj, po zahtjevu koji je zatražila investitorica Vesna Kovač, Vinkovci, K. Zvonimira 103
DATUM OBJAVE 23.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za: građenje stambeno – poslovne zgrade na k.č. 201 i 200/2 k.o. Dramalj, po zahtjevu koji je zatražio investitor Ivica Jurković, Dramalj, Vukovarska 91
DATUM OBJAVE 23.2.2017.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za uređenje plaže Jadranovo centar (Grabrova) i izgradnju privezišta u Jadranovu na k.č.br. 8376 k.o. Sv.Jakov, investitora Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85
DATUM OBJAVE 21.2.2017.

Preuzimanje
2016. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – Područje Dubračina na k.č. 335/1, 336/1, 1213/1, 1213/4, 1213/8, 1213/9, 1213/10, 1224, 1265, 1293/2, 1293/3, 1294/1, 1295/1, 1296/1, 1297/2, 1297/3, 1298/2, 1298/3, 1360, 1364, 1659, 1673/1, 1682, 1683, 1691/1, 1691/2, 3574/2, 3574/5, 3575, 3576/1, 9082/1 sve k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 22.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja infrastrukturne mreže dijela Poslovne zone Zapad (K1) u Novom Vinodolskom, na k.č. 6489/3, 6506/3, 6510/6, 6510/7, 6510/8, 6515/2, 6529/3, 6538/3, 6540/5, 6540/6, 6542/2, 6547/2, 6557/5, 6580/2, 6581/2, 6585/3, 6693/3, 6693/7, 6703/2, 6706/3, 6709/2, 16514/36 te dijelom k.č. 6442/6 k.o. Novi po zahtjevu koji su zatražili investitori: Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1 i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22
DATUM OBJAVE 11.11.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: uređenje dijela ulice Bočak sa parkiralištem, na kč. br. 885/3, 885/18, 886/1 i 887/1 sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1
DATUM OBJAVE 28.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja biciklističke staze prema Pavlomiru i spoj Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5788/1, 16514/11, 5799/50, 5784, 6772/1, 6773, 16366, 6771/1, 6771/2, 6762, 6761/2, 6763, 6760/2, 6759/2, 6758, 16514/19, 6521, 16382/2, 6540/2, 16514/21, 6748, 6749, 6747/2, 6746/2, 6745/2, 6744/1, 6744/2, 6743/2, 6743/1, 6742, 6741/1, 6740, 6736, 6735/2, 6735/1, 6734/2, 6734/1, 6733, 16514/7, 6732, 6731/2, 6730, 6716, 6723, 6722, 6721, 6718, 6717, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1
DATUM OBJAVE 14.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica / Selce - Područje Benići, Crikvenica, na k.č. 1685, 4158, 4163, 4597, 4843/1, 5411, 5412, 5415/1, 6192/1, 6297/1, 6299/1, 6404/4, 6435, 6445/5, 6449/5, 6450/1, 6466/1, 6467/3, 6490, 6491/1, 6494/4, 6497, 6576, 6579, 6643/1, 6654, 6665/3, 6667/1, 6693, 6758, 6776, 6777, 6778, 6833, 6834, 6835, 6836, 6855, 6891, 6917, 6951, 6990, 7194, 7204, 7468, 7503, 7528, 7644/2, 7646, 7647/1, 7649, 7651/1, 7651/2, 7663, 7681, 7688/2, 7700, 7701, 7711, 7804/4, 7957/3, 7990, 7991/2, 7992/2, 7997/3, 7998/3, 8002/5, 8003/4, 8013/3, 8022/2, 8023/3, 8028/7, 8029/4, 8032/3, 8121/2, 8124/4, 8125/4, 8129/2, 8150/2, 8151/2, 8152/2, 8154/2, 8155/1, /156/2, 8198/5, 8198/6, 8216, 8303/1, 8303/2, 8304/1, 8304/2, 8305, 8306, 8307/2, 8308/2, 8309/2, 8310/1, 8310/3, 8311, 8312, 8314, 8477, 9090, 9091, 9094, 9095, 9098, 9099, 9100, 9102, 9118, 9119/1, 9123, 9124, 9125/1, 9129/1, 9130, 9131, 9141 k.o.Crikvenica po zahtjevu MURVICA d.o.o. Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 10.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda i vodovodna mreža sustava Crikvenica / Selce: Područje 4. – Područje Duga, Crikvenica, na k.č. 2494/9, 2495/1, 2561, 2598/2, 2598/6, 2600/4, 2657, 9076/1, 9077/1, 9109/2 i 9109/3 k.o.C rikvenica po zahtjevu MURVICA d.o.o. Crikvenica, Kralja Tomislava 85a
DATUM OBJAVE 10.10.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica / Selce – područje Kačjak - Dramalj na k.č. 2590, 2602/1, 2609/1, 2609/2, 2611, 2622/1, 2796/1, 2802/1, 2819, 2823, 2835/6, 2837, 2858/1, 2858/3, 2896/2, 2896/6, 2966, 2977/1, 2977/2, 2977/5, 2977/7, 2980/2, 2983, 2984, 2988/1, 2988/2, 2989/3, 2991, 2992, 3000, 3044, 3054/1, 3054/2, 3060/2, 3173/7, 3174, 3839/1, 3840/1, 3847, 3848, 3849, 3850/3, 3851, 3852, 3853, 3855, 3856/2, 3857, 3858, 3859, 3860, 3862/2, 3868/1, 3879/1, 3007, 3031/3, 3032/2 k.o. Dramalj i na k.č. 6391, 6392/2, 6393, 6396, 6401/2, 6401/4, 6402/1, 6402/2, 6403/3, 6403/6, 6403/7, 6403/10, 6403/12, 6403/13, 6403/30, 6405/3, 6405/10, 6406/4, 6406/10, 6406/11, 6407/1, 6407/10, 6408/2, 6409/1, 6411/1, 6411/5, 6411/6, 6411/7, 6412/1, 6412/14, 6416/1, 6426/1, 6428/4, 6432/12, 6435/3, 6442/3, 6444/1, 6445/1, 6446/1, 6446/5, 6447/1, 6447/4, 6447/5, 6447/6, 6448/3, 6449/5, 6452/1, 6453/1, 6455/2, 6455/4, 6455/8, 6472/11, 6472/20, 6472/21, 6472/22, 6472/43, 6472/67, 8325/1, 8325/6, 8325/7, 8325/9, 8328/3, 8329/1, 8329/2, 8329/3, 8329/5, 8330, 8332, 8377/1, 9999/357 i 9999/358 k.o. Jadranovo, po zahtjevu MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 30.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: sanacija dovodnog kolektora i rekonstrukcija crpne stanice „Zagori“ sustava Novi Vinodolski – područje naselja Zagori na k.č. 5847/1, 5847/781, 5847/257, 5847/631, 5847/675, 5847/677, 5847/679 k.o. Novi, po zahtjevu VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski
DATUM OBJAVE 30.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda , crpna stanica CS-P5 i vodovod sustava Crikvenica /Selce: područje 5, područje Crikvenica zapad na k.č. 186, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 227/3, 232/2, 234/2, 234/3, 235, 236/3, 236/4, 237/3, 238/2,451,462,554/3,559/6,560/2,575/1,575/2,1666,1670/1,1671,3269/6,3272,3276/1,3280, 3282/1, 3285/1,3285,3286/1,3288/1,3293,3296/4,3297/4, 3298/2, 3305/3, 3306/3, 3307/5, 3307/7, 3308/6, 3309/6, 3310/6, 3311/6, 3312/6, 3313/6, 3314/6, 3315/6, 3316/6, 3317/4, 3318/4, 3319/4, 3320/4, 3322/4, 3323/4, 3327, 3335/7, 3336/1, 3338/13, 3339/2, 3340/1, 3342/1, 3342/2, 3348/1, 3350/6, 3350/9, 3351/1, 3352/1, 3355/1, 3356/1, 3359/1, 3359/3, 3360/2, 3361/2, 3362/2, 3363/4, 3364/3, 3367/1, 3367, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380/1, 3381, 3384/1, 3385/1, 3516, 3518/3, 3518/4, 3522, 3526/1, 3540/1, 3541/3, 3542/1, 3543/1, 3547/5, 9107/1, 9110/1, 9110/4 K.o. Crikvenica
DATUM OBJAVE 30.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža naselja Novi Vinodolski – Područje naselja Povile, na k.č. 2715/1, 2715/5, 3193/2, 3225, 3245/2, 3249/1, 3253/3, 3254/13, 3254/20, 3254/23, 3254/26, 3259/1, 3260/3, 3261, 3267/1, 3267/3, 3267/4, 3267/5, 3269/3, 3269/12, 3270/3, 3270/5, 3270/8, 3270/10, 3273/9, 3278/2, 3279/1, 3281/2, 3281/3, 3281/7, 3281/8, 3284/2, 3285/2, 3290/2, 3291/9, 3292/3, 3293/2, 3294/2, 3295/1, 3296/6, 3296/10, 3296/11, 3296/13, 3296/16, 3302/1, 3306/21, 3306/23, 3308, 3309/5, 3310/4, 3311/1, 3311/6, 3334/1, 3338, 3344/1, 3345/6, 3345/7, 3347/3, 3347/8, 3347/9, 3347/40, 3347/49, 3347/52, 3347/64, 3347/78, 3347/80, 3347/95, 3347/109, 3347/113, 3347/119, 3347/120, 3347/121, 3349/5, 3351/4, 3612/3, 3612/4, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3632/1, 3632/5, 3633, 3634, 3635/1, 3636, 3638/7, 3638/8, 3639, 3640/6, 3641/1, 3643/12, 4224, 4246, 4256. 3267/1, 3267/3, 3267/4, 3638/5, 3638/7 , 3254/13 K.o. Ledenice i k.č 3897/1, 3898/1, 3898/87k.o.Novi, po zahtjevu KTD Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Dubrova 22, OIB: 36612651354
DATUM OBJAVE 30.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja biciklističke staze prema Pavlomiru i spoj Ivanjske ulice i ŽC 5064 s izgradnjom propusta, na k.č. 16328, 1039, 1040, 1160, 16311, 5783/1, 5784, 5788/1, 16514/11, 6772/2, 6772/1, 6773, 16366/1, 6771/1, 6771/2, 6762/2, 6761/3, 6763/3, 6760/3, 6759/3, 6759/2, 6758/2, 6758/3, 16384, 16514/20, 6521/2, 16382/2, 6540/2, 16514/21, 16514/9, 6748/2, 6749/2, 6747/2, 6746/3, 6748/3, 6745/3, 6745/1, 6744/1, 6744/3, 6743/3, 6743/1, 6742/1, 6742/3, 6741/1, 6741/3, 6740/2, 6740/1, 6736/1, 6736/2, 6735/2, 6735/1, 6734/2, 6734/1, 6733/2, 6733/1, 16514/7, 6732, 6731/1, 6730/1, 6716/1, 6723, 6722, 6721, 6718/2, 6718/1, 6717/2 i 6717/1, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, za dan 12. rujna 2016. godine.
DATUM OBJAVE 12.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja infrastrukturne mreže dijela Poslovne zone Zapad (K1) u Novom Vinodolskom, na k.č. 6489/3, 6506/3, 6510/6, 6510/7, 6510/8, 6515/2, 6529/3, 6538/3, 6540/5, 6540/6, 6542/2, 6547/2, 6557/5, 6580/2, 6581/2, 6585/3, 6693/3, 6693/7, 6703/2, 6706/3, 6709/2, 16514/36 te dijelom k.č. 6642/6, 6544/2 k.o. Novi po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, za dan 19. rujna 2016. godine.
DATUM OBJAVE 7.9.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – Područje Sopaljska, Crikvenica na k.č. 1665, 2726/3, 2727, 2728, 2729, 2733/1, 2736, 2743/1, 2745/2, 2745/3, 2745/6, 2870, 2881/1, 2882/4, 2882/5, 2882/6, 2883/3, 2889/5, 2890/1, 2895, 2901, 2903, 2905/1, 2915/1, 2934, 2951/1, 2975, 2983, 2997, 2998, 2999, 3010/4, 3010/5, 3014, 3036/1, 3037/1, 3038/3, 3039/1, 3045/2, 3045/7, 3045/15, 3046, 3049/2, 3088/1, 3119, 3120, 3122, 3123/7, 3123/9, 3150, 3151/2, 9076/1, 9078/8, 9079, 9105, 9107/1, 9108 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 25.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – Područje Dubračina na k.č. 1665, 2726/3, 2727, 2728, 2729, 2733/1, 2736, 2743/1, 2745/2, 2745/3, 2745/6, 2870, 2881/1, 2882/4, 2882/5, 2882/6, 2883/3, 2889/5, 2890/1, 2895, 2901, 2903, 2905/1, 2915/1, 2934, 2951/1, 2975, 2983, 2997, 2998, 2999, 3010/4, 3010/5, 3014, 3036/1, 3037/1, 3038/3, 3039/1, 3045/2, 3045/7, 3045/15, 3046, 3049/2, 3088/1, 3119, 3120, 3122, 3123/7, 3123/9, 3150, 3151/2, 9076/1, 9078/8, 9079, 9105, 9107/1, 9108 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 25.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: Kolektori odvodnje otpadnih voda, CS – Igralište i vodovodna mreža sustava Crikvenica/Selce – Područje Kotorska, Crikvenica na k.č. 1373, 1659, 1684, 1685, 3575, 3644/1, 3644/2, 3673/5, 3674/1, 5904, 5905, 5906, 5910, 5951, 5952/1, 5955, 5956, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 6062/2, 6062/3, 6072/5, 9083/1, 9084 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 25.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu na k.č.br. 615, 7943/2, 7905/3, 7943/3, 7943/1, 7943/8, 7943/9 i 972 k.o. Selce, investitora Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85
DATUM OBJAVE 15.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za:  rekonstrukciju raskrižja Kalvarija na državnoj cesti DC8 u Novom Vinodolskom, na k.č.5847/759, 5847/760, 5847/761, 5847/459, 5847/78, 5847/762, 5847/100, 5847/97, 5847/93, 5847/763, 5847/96, 5847/92, 5847/764, 5847/765, 5847/110, 5847/91, 5847/85, 5847/772, 5847/86, 5847/773, 5847/90, 5847/95, 5847/99, 5847/771, 5847/73, 5847/653, 5847/766, 5847/71, 5847/131, 5847/767, 5847/84, 5847/770, 5847/87, 5847/23, 5847/769, 5847/5, 5847/423, 5874/768, 5847/10, 5847/224, 5847/225, 5847/56, sve k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor GRAD NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1
DATUM OBJAVE 11.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Dramalj centar, na k.č. 16/1 i dr. k.o. Dramalj i kč.br. 9077/3 i dr. k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor: MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1
DATUM OBJAVE 5.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodopskrbna mreža sustava Crikvenica /Selce - Područje Klanfari, Dramalj, na k.č. 6846/17, 6846/18, 6846/3, 6686/1, 6686/5, 6694/1, 6694/2, 6697/2, 6700/1, 6720, 6722/1, 6846/6, 6869/1, 6899/4, 6912/5, 6933/1, 6934/9, 6934/12, 6936/3, 6936/9, 6936/10, 6939/2, 6941/1, 6941/10, 6942/5, 6942/20, 6942/32, 6943, 6942/21, 6972/2, 6972/1, 6973, 7151/2, 8189, 8321, 8334, 8336/1, 8337, 8340, 8341/1, 8342/1 k.o. Jadranovo i 3308/3, 3868/1 k.o. Dramalj, po zahtjevu investitora: MURVICA d.o.o., Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1.
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbne mreže sustava Novi Vinodolski - područje naselja Grabrova u Novom Vinodolskom na k.č.br. 3879/81, 3894/1, 3894/2, 3894/93, 3898/1, 3898/86, 3898/87, 16276/1, 16276/4, 16276/7, 16516, 16661, 16662 I 99999/116 k.o. Novi, po zahtjevu investitora VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Dubrova 22.
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju groblja „Zoričići“ na dijelu k.č. 4477, k.o. Crikvenica, po zahtjevu investitora Grada Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85.
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda i vodovodne mreže - sustava Crikvenica/Selce: područje 9. (Područje Crikvenica istok) na k.č.br. 1394/2, 1685, 1687/1, 6063/2, 6063/3, 6064/2, 6064/5, 6065/3, 6068/4, 6069/3, 6071/5, 6071/7, 6072/1, 8774/1, 8775/3, 8788, 8789/1, 8790/1, 8794/2, 8795/3, 8796/3, 8797/5, 8800/3, 8801/3, 8802/3, 8846/1, 8848/1, 8849/2, 8850/4, 8851/1, 8853/4, 8856/2, 8861, 8869, 8870/3, 8893/1, 8894, 8895/1, 8895/2, 8901/4, 8902/3, 8903/5, 8904/4, 8905/4, 8906/4, 8907/3, 8908/1, 8909/1, 8910/6, 8911/7, 8913/9, 8913/11, 8913/13, 8913/15, 8914/9, 8915/3, 8916/3, 8917/3, 8919/6, 8921/3, 8923/1, 8924/1, 8932/11, 8932/13, 8933/4, 8934/1, 8936/1, 8936/3, 8937/1, 8940/1, 8940/3, 8941/1, 8942/1, 8945/1, 8946/2, 8946/2, 8946/4, 8950/3, 8952/12, 8953/2, 8954/4, 8965/4, 8982, 8991/1, 8994/2, 9003/2, 9003/3, 9003/4, 9005, 9008/5, 9008/6, 9015/2, 9017/3, 9018/2, 9019/2, 9020/1, 9020/7, 9021/2, 9023/4, 9023/9, 9024/2, 9122/3, 9122/5, 9126, 9130, 9133/1, 9133/14, 9134 i 9135 k.o. Crikvenica i k.č.br. 7909, 7924 i 7973 k.o. Selce (ni), po zahtjevu investitora MURVICA d.o.o. iz Crikvenice, Kralja Tomislava 85A.
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: kolektori odvodnje otpadnih voda, crpna stanica i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski – Područje naselja Grabrova / Muroskva , na k.č. 16276/4, 16660, 3879/79, 3879/81, 3895/30, 3895/31, k.o.Novi, po zahtjevu investitora KTD Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Dubrova 22.
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom I vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - područje Ričina/Bribirska cesta u Novom Vinodolskom na k.č.br. 909, 910/1, 914, 919/1, 919/2, 919/5, 919/11, 920/2, 921/1, 921/2, 923/2, 946, 947/3, 950/3, 950/6, 950/7, 950/20, 5624/1, 5624/2, 5625/1, 5627/1, 5627/2, 5638, 5641, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658/1, 5739, 5740, 5742, 5743, 5749, 5750/1, 5763, 5765, 5766, 5767/1, 5767/2, 5768, 5769, 5770, 5781, 5782, 5783, 5784, 5788/1, 5789/1, 5791, 5792, 5794, 5797, 5798, 8339, 8340, 8344, 8365, 16276/1, 16311, 16328, 16366, 16402, 16403/3, 16521/1, 16521/2, 16521/5, 16521/6, 16521/37, 16521/50, 16521/52, 16523, 16524/1 i 16524/8 k.o. Novi, po zahtjevu investitora VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Dubrova 22.
DATUM OBJAVE 4.7.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade - supermarketa Plodine Crikvenica na k.č. 1365/1, 1367/9, 6043/2 (nova k.č.1365/1, koja nastaje spajanjem k.č. 1365/1, 1367/9, 6043/2), k.o.Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor „PLODINE“ d.d., Rijeka, Ružićeva 29
DATUM OBJAVE 5.4.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine trgovačke namjene F230 Crikvenica u Crikvenici na k.č.br. 2521/1, 2524/1, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531 I 2532/1 k.o. Crikvenica, investitora LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d. iz Velike Gorice, Ul. kneza Ljudevita Posavskog 53
DATUM OBJAVE 15.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju Trgovačkog centra SPAR u Selcu na k.č.br. 240 k.o. Selce, investitora SPAR HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 50
DATUM OBJAVE 8.3.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje obiteljske kuće (S+P+1) u Crikvenici, na k.č. 8750 (zk.č. 6011/3) k.o. Crikvenica, da izvrše uvid u glavni projekt radi izjašnjenja, po zahtjevu koji je zatražio investitor: RAČIĆ d.o.o., Crikvenica, Hrusta 10A
DATUM OBJAVE 22.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste groblju u Crikvenici u naselju "Zoričići" na k.č.br. 7060, 7065, 7052, 7040, 7039, 7038, 7033, 4478, 7045, 7032, 7031, 4477, 9094, sve k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85
DATUM OBJAVE 17.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja Ulice Sv. Lucija u naselju Kalvarija u Novom Vinodolskom, na k.č. 5847/273, 5858/229, 5858/228, 5858/230, 5858/233, 5858/47, 5858/48, 5858/46, 5858/264, 5858/231, 5858/259, 5858/263, 5858/232, 5858/257, 5858/45, 5858/49, 5858/239, 5858/240, 5858/50, 5858/51, 5858/181, 5858/52, 5858/53, 5858/54, 5858/41, 5858/55, 5858/40, 5858/56, 5858/234, 5858/58, 5858/3, 5858/244, 5858/249, 5858/59, 5858/39, 5858/35, 5858/211, 5858/98, 5858/34, 5858/60, 5858/33, 5858/32, 5858/61, 5858/65, 5858/66, 5858/67, 5858/68, 5858/31, 5858/30, 858/75, 5858/29, 5858/28, 5858/76, 5858/79, 5858/80, 5858/81, 5858/82, 5858/27, 5858/26, 5858/1, 2413, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1
DATUM OBJAVE 16.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju groblja "Zoričići" na dijelu k.č. 4477, k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor Grad Crikvenica, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85
DATUM OBJAVE 8.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju raskrižja DC8, na dijelu k.č. 7909, 231, 230, 288 , k.o. Selce, po zahtjevu koji je zatražio investitor tvrtka "BURG" d.o.o., iz Osijeka, Stjepana Radića 16
DATUM OBJAVE 3.2.2016.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građevna jama - plato na mjestu budućeg trgovačkog centra u Selcu na k.č.br. 240 k.o. Selce, investitora SPAR HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 50
DATUM OBJAVE 2.2.2016.

Preuzimanje
2015. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: polaganje zamjenskog podmorskog kabela  110 kV Crikvenica-Krk (podmorska i kopnena dionica), na k.č. 3574/6, 3576/1, 3574/4, 3574/3, 3574/2, 3575, 9083/1, 3570, 1659, 1673/1, 301, 1676, 319, 320, 335/1, 1360, 1213/12, k.o.Crikvenica, i na k.č.1074/1, 1517/1, 1517/2, k.o.Soline,  po zahtjevu koji je zatražio investitor HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Opatija, Maršala Tita 166
DATUM OBJAVE 28.12.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Preradovićeve ulice u Crikvenici, na k.č. 1215, 1216/1, dio 1217/1, dio 1205, dio 1217/3, 1221/7 i dio 1682 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD CRIKVENICA, Crikvenica, Kralja Tomislava 85
DATUM OBJAVE 25.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: proširenje vodovodne mreže u luci Novi Vinodolski, na k.č. 16266/1, 16305/1, 3676/2, 3730/5, 3731/10, 3731/7, 3731/2, 3731/11, 3728/3, 3721, 3713/4, 3683/1, 3681/5, 3681/1, 3728/1 i 3728/5 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor: KTD VODOVOD "ŽRNOVNICA" d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22
DATUM OBJAVE 25.11.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju TRGOVAČKOG CENTRA SPAR u Selcu na k.č.br. 228, 229, 230, 231, 238, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 287, 288 i 289 k.o. Selce, investitora BURG d.o.o. iz Osijeka
DATUM OBJAVE 30.10.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: spoj ulice Braće dr. Sobol i ulice Kralja Tomislava u Crikvenici, na k.č. 55, 56, 1663/5, 2644/3, 2645/1, 2644/4, 2646/1, 2648/1, 2646/2, 2648/9, 2640/1, 91/2, 2648/8, 88, 1664, 92/2, 92/1, 91/1, 91/6, 1665, sve k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio investitor „HOTEL THERAPIA“, d.o.o, Buckoffer 12, Crikvenica, zastupan po tvrtki „RIJEKAPROJEKT“ d.o.o., Moše Albaharija 10a
DATUM OBJAVE 28.08.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: izgradnja Ulice Sv. Lucija u naselju Kalvarija u Novom Vinodolskom, na k.č. 5847/273, 5858/229, 5858/228, 5858/230, 5858/233, 5858/47, 5858/258, 5858/48, 5858/46, 5858/264, 5858/260, 5858/231, 5858/259, 5858/263, 5858/232, 5858/257, 5858/45, 5858/49, 5858/239, 5858/240, 5858/50, 5858/51, 5858/181, 5858/52, 5858/53, 5858/54, 5858/41, 5858/55, 5858/40,5858/56, 5858/234, 5858/58, 5858/3, 5858/244, 5858/249, 5858/59, 5858/39, 5858/35, 5858/211, 5858/98, 5858/34, 5858/60, 5858/33, 5858/32, 5858/61, 5858/65, 5858/66, 5858/67, 5858/68, 5858/31, 5858/30, 858/75, 5858/29, 5858/28, 5858/76, 5858/79, 5858/80, 5858/81, 5858/82, 5858/27, 5858/26, 5858/1, 2413, k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1
DATUM OBJAVE 13.07.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: uređenje priključka naselja Dugno (Povile) na D-8 na k.č. 3278/1, 3347/62, 3347/63, 3346/3, 3347/50, 3347/78, 3346/8, 3346/4, 3345/3, 3347/52, 3643/1 k.o. Ledenice, po zahtjevu koji je zatražio investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, zastupan po RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10 a
DATUM OBJAVE 16.06.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: vodovodni ogranak Gorići, na k.č.20770, 20772, 20773, k.o.Bribir, po zahtjevu koji je zatražio KTD VODOVOD ŽRNOVNICA, d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, zastupan po Katarini Hrabrić Samaržija, Prolaz M.K.Kozulić 2, Rijeka
DATUM OBJAVE 01.06.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: građenje luke otvorene za javni promet lokalnoga značaja – Luka Muroskva u Novom Vinodolskom, na dijelovima k.č. 3879/37, 3879/77, 16276/1, 3895/27, 3898/1 i 3894/2 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio investitor: tvrtka NAVICON d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 23, zastupana po direktoru Robertu Jovanoviću
DATUM OBJAVE 24.04.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: rekonstrukcija postojećeg raskrižja u zapadnom dijelu naselja Crikvenica u raskrižje kružnog oblika (Rotor Duga) – I faza na k.č. br. 2800/2, 2803/2, 2799, 2798/2, 9077/15, 2598/6, 9077/16, 2600/4, 2447/2, 2539/2, 2446/2, 2540/2, 2445/2, 9077/14, 2801/2, 2442/2, 2444/2 i 2443/2 i dijelu k.č. br. 9076/7 k.o. Crikvenica, po zahtjevu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85
DATUM OBJAVE 27.03.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju ceste A i ceste B (DPU Klenovica) u Klenovici, na k.č.br. 3499/828 k.o. Ledenice, po zahtjevu MBM Trade d.o.o. iz Rijeke, Pomerio 9
DATUM OBJAVE 27.03.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: rekonstrukcija prometnoga čvora na D8 Crikvenica Zapad (čvorna rampa Crikvenica – Split) na k.č. ili dijelovima k.č. 9076/1, 2460, 2461/1, 2462, 2464/1, 2465, 9160, 9077/3, 2401, 2402, 2403, 2404 i 2405 k.o. Crikvenica, po zahtjevu koji je zatražio GRAD CRIKVENICA, Crikvenica, Kralja Tomislava 85
DATUM OBJAVE 20.03.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru: rekonstrukcija dijela ulica u naselju Breze na k.č. 16006/1, 16006/3, 16007/1, 16007/2, 16008/1, 16008/2, 16008/3, 16009/1, 16009/2, 16009/3, 16009/4, 16009/5, 16009/6, 16010/1, 16010/2, 16010/3, 16011/1, 16011/2, 16011/3, 16012/1, 16012/2, 16012/3, 16013, 16014/2, 16014/3, 16015, 16016/1, 16016/4, 16016/6, 16016/7, 16016/8, 16034/1, 16034/2, 16034/3, 16035/1, 16035/2, 16035/4, 16035/5, 16035/6, 16035/7, 16035/8, 16044/2, 16044/4, 16044/10, 16045/12, 16045/15, 16487/1, 16487/6, 16048, 16049, 16050/2, 16050/7, 16071/1, 15915/17, 15925, 16047, 15928, 15929/1, 15929/2, 15933, 15934/1, 15934/2,  15935/1, 15935/2, 15935/3, 15936, 15938/3, 15938/2, 15938/1, 15942/1, 15942/2, 15943/3, 15943/2, 15944, 15945, 15946, 15951, 15952, 16487/7, 16005/2, 15961/3 k.o. Novi, po zahtjevu koji je zatražio GRAD NOVI VINODOLSKI, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1
DATUM OBJAVE 16.01.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambeno – poslovne zgrade na k.č. 200 i 201 k.o. Dramalj po zahtjevu investitorice VESNE KOVAČ, Vinkovci, Kralja Zvonimira 103
DATUM OBJAVE 10.01.2015.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambeno – poslovne zgrade na k.č. 200 i 201 k.o. Dramalj po zahtjevu investitora IVICE JURKOVIĆA, Dramalj, Vukovarska 91
DATUM OBJAVE 10.01.2015.

Preuzimanje
2014. godina

Javni poziv strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune  lokacijske dozvole za polaganje zamjenskog podmorskog kabela 110 kV Crikvenica – Krk po zahtjevu investitora HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166
DATUM OBJAVE 9.12.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kanalizacijskoga sustava Tribalj – odvodnja oborinske kanalizacije vode centra Triblja po zahtjevu investitora VINODOLSKE OPĆINE, Bribir 34
DATUM OBJAVE 4.8.2014.

Preuzimanje

Javni poziv strankama u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje vodoopskrbe naselja Breze u Novom Vinodolskom po zahtjevu investitora KTD VODOVOD "ŽRNOVNICA" d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22
DATUM OBJAVE 4.7.2014.

Preuzimanje
 
ispiši stranicu ispiši stranicu