OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
DATUM OBJAVE 9.9.2019.

ispiši stranicu ispiši stranicu