Kulturno vijeće

Na 36. sjednici Županijske skupštine, održanoj 23. ožujka 2017. godine donesena je Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije.
Za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenovani su sljedeći članovi:

 • Davor Grgurić,
 • Ema Makarun,
 • Branko Lenić,
 • Dejan Durić,
 • Ljiljana Črnjar,
 • Igor Vlajnić,
 • Darko Đekić,
 • Vedrana Balen Spinčić,
 • Jelena Androić.

Od osnutka, 9. travnja 2013. godine, KV je održalo 7. sjednica.

 1. Konstituirajuća  sjednica KV održana je 23. svibnja 2013., na istoj je izabrana predsjednica Kulturnog vijeća (Vedrana Balen Spinčić). Nakon toga je dogovoreno na koji će način funkcionirati KV te je usvojen Poslovnik o radu Kulturnog vijeća.
 2. Dana 29. studenog 2013. godine održana je druga sjednica Kulturnog vijeća na kojoj se raspravljalo o Prijedlogu programa javnih potreba za 2014. godinu. Zbog velikog broja aplikacija pristiglih na natječaj za odabir programa javnih potreba u kulturi te kvalitete pristiglih programa koji zaslužuju sufinanciranje Kulturno vijeće je zakazalo sljedeću sjednicu 3. prosinca 2013. godine.
 3. Treća sjednica Kulturnog vijeća održana je 3. prosinca 2013. godine. Na sjednici je prihvaćen konačni prijedlog javnih potreba iz područja kulture za 2014. godinu te se isti dostavio Županu na usvajanje.
  Prioritet su imali županijski programi koji su se odnosili na Gorski kotar i otoke.
 4. Četvrta sjednica Kulturnog vijeća održana je 9. travnja 2014. godine na kojoj se raspravljalo o Prijedlogu nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2013. godinu. Prihvaćen je konačni prijedlog dodjele novčanih sredstava za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2013. godinu te se dostavio Županu na usvajanje.
  Pod točkom razno neki su članovi KV dodali da se ne slažu s konceptom nagrađivanja nagrađenih, te da se zalažu za to da se promjeni koncept nagrađivanja. Primjedbe se najviše odnose na veliki broj nagrada za Porin i Status, te su mišljenja da bi ih se trebalo limitirati u dogovoru s HGU podružnicom Rijeka. Dogovoreno je da članovi KV dadu svoje primjedbe koje bi se nagrade na državnoj razini valorizirale te kako bi se uistinu nagrađivalo što kvalitetnije stvaralaštvo. Temeljem toga bi se išlo u izmjenu Pravilnika za nagrađivanje kulturnog stvaralaštva.
 5. Peta sjednica Kulturnog vijeća održana je 10. studenog 2014., na istoj se raspravljalo o  Prijedlogu programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu. Zbog kvalitete pristiglih programa i vremenskog ograničenja za donošenje javnih potreba u kulturi idući sastanak je zakazan za 12. studenog 2014. godine.
 6. Šesta sjednica Kulturnog vijeća održana je 12. studenog 2014., na istoj se raspravljalo o konačnom prijedlogu programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu. Na sjednici je prihvaćen konačni prijedlog javnih potreba iz područja kulture za 2015. godinu te se dostavio Županu na usvajanje. Prioritet su imali programi koji su se odnosili na Gorski kotar i otoke.
 7. Sedma sjednica Kulturnog vijeća održana je 16. prosinca 2014., na kojoj su članovi Kulturnog vijeća upoznati sa stupnjem gotovosti strategije kulturnog razvitka Primorsko-goranske županije. Na istoj je zaključeno da će UO za kulturu, sport i tehničku kulturu članovima KV dostaviti pisane materijale za izradu kulturne strategije PGŽ.
ispiši stranicu ispiši stranicu