Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Europska unija
Zajedno do fondova EU

   

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, od kojih će se mnoge obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te sve zajedno promovirati cjelovitom promotivnom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

Projekt će zaštiti kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz njezinu turističku valorizaciju. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a partneri su gradovi Rijeka, Kraljevica, Bakar i Čabar, općine Čavle, Lokve i Općina Vinodolska te Biskupija Krk, Prirodoslovni muzej Rijeka, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistička zajednica Kvarnera.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha ovog projekta je zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju.

Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije. Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 64.116.001,04 kuna, a bespovratna sredstva EU iznose 47.306.235,33 kuna.

Razdoblje provedbe projekta

1.11. 2015. – 1. 10. 2019.

Kontakt osoba za više informacija

Irena Grdinić
E-mail irena.grdinic@pgz.hr
Tel 051/351-729

Linkovi

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Primorsko-goranske županije.
ispiši stranicu ispiši stranicu