Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Edita StilinPročelnica: Mr. sc. Edita Stilin
Administrativna tajnica: Margita Datković

Mr. sc. EDITA STILIN rođena je u Novom Vinodolskom. Magistrica je odgojnih znanosti. Osnovnu i srednju školu te Filozofski fakultet završila je u Rijeci. Radila je kao pedagog u nekoliko osnovnih škola Primorsko-goranske županije, a 1993. postaje ravnateljicom Doma učenika Sušak u Rijeci gdje ostaje 20 godina. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova. Dobitnica je državne nagrade "Ivan Filipović" i godišnje nagrade Grada Rijeke.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnosi na:

 • poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;
 • analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;
 • planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;
 • planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u županijskim ustanovama školstva;
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove školstva;
 • planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;
 • suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
 • suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja predškolskog odgoja;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu