Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Nabava medicinske i informatičke opreme-uređaja, 7 GRUPA

Evidencijski broj:  04/01-18/01

Rok za dostavu ponuda: 14. prosinca 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0030967

 

Nabava usluge čišćenja Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj:  06/02-18/38OS

Rok za dostavu ponuda: 16. studenog 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0029864

 

Nabava tonera, tinti i vrpci za pisače i fotokopirne uređaje za potrebe upravnih tijela Primorsko - goranske županije

Evidencijski broj: 06/01-18/36OS

Rok za dostavu ponuda: 05. studeni 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0028366

 

Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog Interneta

Evidencijski broj: 06/02-18/28OS

Rok za dostavu ponuda: 16. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0026104

 

Nabava usluge izrade i održavanja IT platforme Projekta ArTVision+

Evidencijski broj:  11/02-18/39

Rok za dostavu ponuda: 24. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0027264

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Nabava električne energije – zajednička javna nabava
Evidencijski broj: 02/01-18/01OS

 

Nabava loživog ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije – Zajednička javna nabava (okvirni sporazum na 4 godine)
Evidencijski broj: 05/01-18/22OS

 

Arhiva prethodnih savjetovanja

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
MBS: 2637731
OIB: 32420472134
Telefon: 051/351-600
Glavna adresa naručitelja (URL): www.pgz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

PODODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Slogin kula 2/IV, 51000 Rijeka
Fax: 051/351-816
E-mail adresa: javna.nabava@pgz.hr

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018 PGZ

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018 PGZ
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018 PGZ

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora

Registar ugovora jednostavna nabava 2017.
Registar ugovora - Okvirni sporazum i javne nabave 2014.-2017.

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 05/17)
ispiši stranicu ispiši stranicu