Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Nabava radova izrade i ugradnje opreme po mjeri za sedam interpretacijskih centara u Grobniku, Bakru, Kraljevici, Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku, 7 grupa

Evidencijski broj nabave: 11/03-19/15
Otvaranje ponuda 22.01.2020.
Objava: 2019/S 0F2-0051057

Nabava sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine - projekt Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ

Evidencijski broj nabave: 11/01-19/07
Otvaranje ponuda 21.01.2020.
Objava: 2019/S 0F2-0050966

Nabava usluge izrade signalizacije - Projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Evidencijski broj nabave: 11/02-19/23
Otvaranje ponuda 29.1.2020.
Objava: 2019/S 0F2-0049688

Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 3 Interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici

Evidencijski broj nabave: 11/03-19/14
Otvaranje ponuda 30.12.2019.
Objava: 2019/S 0F2-0047900

Nabava usluge istraživanja pomorske baštine u projektu Arca Adriatica

Evidencijski broj nabave: 08/02-19/22
Otvaranje ponuda 13.12.2019.
Objava: 2019/S 0F2-0046390

Nabava usluge tiska i izrade grafičkih elemenata za Interpretacijske centre - Projekt kulturno-turistička ruta putovima Frankopana

Evidencijski broj nabave: 11/02-19/40
Otvaranje ponuda 16.01.2020.
Objava: 2019/S 0F2-0046583

 

Nabava građevinsko obrtničkih i elektro radova u tri Interpretacijska Centra, Brod na Kupi, Bribir i Čabar

Rok za dostavu ponuda: 25.7. 2019. u 10,00 sati, Slogin kula 2/IV
Evidencijski broj nabave: 11/03-19/32
Objava: 2019/S 0F2-0026368

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


Arhiva prethodnih savjetovanja

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
MBS: 2637731
OIB: 32420472134
Telefon: 051/351-600
Glavna adresa naručitelja (URL): www.pgz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

PODODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Slogin kula 2/IV, 51000 Rijeka
Fax: 051/351-816
E-mail adresa: javna.nabava@pgz.hr

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2020. je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora

Registar ugovora jednostavna nabava 2017.
Registar ugovora - Okvirni sporazum i javne nabave 2014.-2017.

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 05/17)
ispiši stranicu ispiši stranicu