Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Nabava radova i opreme na rekonstrukciji i dogradnji O. Š. Jelenje-Dražice u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane

Rok za dostavu ponuda: 04. veljače 2019. do 12:00 sati
Objava: 2019/S F14-0002535

Evidencijski broj: 05/03-18/30OS

Nabava usluge dizajna, interpretacije i signalizacije projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 8 grupa

Evidencijski broj: 11/02-18/14

Rok za dostavu ponuda: 06. veljače 2019. do 10:00 sati
Objava: 2018/S 0F2-0036960

 

Nabava usluge vanjskog konzultanta za administraciju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“

Evidencijski broj: 11/02-18/47

Rok za dostavu ponuda: 06. veljače 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S F14-0002709

 

Nabava loživog ulja za potrebe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj:  05/01-18/22OS

Rok za dostavu ponuda: 19. prosinca 2018. u 12:00
Objava: 2018/S 0F2-0031884

 

Nabava električne energije - zajednička javna nabava

Evidencijski broj:  02/01-18/01OS

Rok za dostavu ponuda: 19. prosinca 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0031865

 

Nabava medicinske i informatičke opreme-uređaja, 7 GRUPA

Evidencijski broj:  04/01-18/01

Rok za dostavu ponuda: 14. prosinca 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0030967

 

Nabava tonera, tinti i vrpci za pisače i fotokopirne uređaje za potrebe upravnih tijela Primorsko - goranske županije

Evidencijski broj: 06/01-18/36OS

Rok za dostavu ponuda: 05. studeni 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0028366

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Arhiva prethodnih savjetovanja

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka
MBS: 2637731
OIB: 32420472134
Telefon: 051/351-600
Glavna adresa naručitelja (URL): www.pgz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

PODODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Slogin kula 2/IV, 51000 Rijeka
Fax: 051/351-816
E-mail adresa: javna.nabava@pgz.hr

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2019. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora jednostavna nabava 2017.
Registar ugovora - Okvirni sporazum i javne nabave 2014.-2017.

Registar ugovora Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Savjetovanje s javnošću teksta Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 05/17)
ispiši stranicu ispiši stranicu