Arhiva provedenih postupaka

Nabava usluge čišćenja Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj:  06/02-18/38OS

Rok za dostavu ponuda: 16. studenog 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0029864

 

Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog Interneta

Evidencijski broj: 06/02-18/28OS

Rok za dostavu ponuda: 16. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0026104

 

Nabava usluge izrade i održavanja IT platforme Projekta ArTVision+

Evidencijski broj:  11/02-18/39

Rok za dostavu ponuda: 24. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0027264

 

Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj:  06/01-18/05

Rok za dostavu ponuda: 19. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0026657

 

2. Nabava opreme po mjeri za 4 interpretacijska centra u Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku

Evidencijski broj nabave 11/01-18/11

Rok za dostavu ponuda: 12. rujna 2018. u 10:30
Objava: 2018/S 0F2-0022731

 

Nabava građevinskih i obrtničkih radova na uređenju Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica, 2 grupe

Evidencijski broj: 11/03-17/11

Rok za dostavu ponuda: 18.01.2018. do 10:00
Objava: 2017/S 0F2-0027899

 

Nabava računalne opreme za potrebe novo izgrađene školske sportske dvorane OŠ Fran Krsto Frankopan Krk - PŠ Punat

Evidencijski broj: 05/01-18/19

Rok za dostavu ponuda: 12.07.2018. u 10:00
Objava: 2018/S F21-0015305

 

"Nabava usluge organizacije Rimskog dana u okviru Projekta Claustra + (2 grupe)“

Evidencijski broj: 11/02-18/01

Rok za dostavu ponuda: 27.06.2018. do 10:00
Objava: 2018/S F21-0015305

 

"Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperata i tekstova za interpretacijske centre Projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ – 8 grupa

Evidencijski broj: 11/02-18/15

Rok za dostavu ponuda: 30.05.2018. do 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0010517

 

ispiši stranicu ispiši stranicu