Arhiva provedenih postupaka

Nabava radova na izgradnji školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci

Evidencijski broj: 05/03-19/15

Rok za dostavu ponuda: 24. svibnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S-0F2-00128411

 

Nabava radova na dogradnji OŠ „dr. Andrije Mohorovičića“ Matulji s opremanjem

Evidencijski broj: 05/03-19/11OS

Rok za dostavu ponuda: 24. svibnja 2019. do 10:30 sati
Objava: 2019/S-F14-0019908

 

Nabava službenih vozila za potrebe Primorsko-goranske županije, 2 grupe

Evidencijski broj: 06/01-19/17

Rok za dostavu ponuda: 19. travnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0012077

 

Nabava usluge pomoći u vođenju Projekta Arca Adriatica

Evidencijski broj: 08/02-19/06

Rok za dostavu ponuda: 02. travnja 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S 0F2-0009169

 

Nabava radova i opreme na rekonstrukciji i dogradnji O. Š. Jelenje-Dražice u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane

Rok za dostavu ponuda: 04. veljače 2019. do 12:00 sati
Objava: 2019/S F14-0002535

Evidencijski broj: 05/03-18/30OS

Nabava usluge dizajna, interpretacije i signalizacije projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 8 grupa

Evidencijski broj: 11/02-18/14

Rok za dostavu ponuda: 06. veljače 2019. do 10:00 sati
Objava: 2018/S 0F2-0036960

Nabava usluge vanjskog konzultanta za administraciju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“

Evidencijski broj: 11/02-18/47

Rok za dostavu ponuda: 06. veljače 2019. do 10:00 sati
Objava: 2019/S F14-0002709

 

Nabava medicinske i informatičke opreme-uređaja, 7 GRUPA

Evidencijski broj:  04/01-18/01

Rok za dostavu ponuda: 14. prosinca 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0030967

Nabava loživog ulja za potrebe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj:  05/01-18/22OS

Rok za dostavu ponuda: 19. prosinca 2018. u 12:00
Objava: 2018/S 0F2-0031884

 

Nabava električne energije - zajednička javna nabava

Evidencijski broj:  02/01-18/01OS

Rok za dostavu ponuda: 19. prosinca 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0031865

 

Nabava tonera, tinti i vrpci za pisače i fotokopirne uređaje za potrebe upravnih tijela Primorsko - goranske županije

Evidencijski broj: 06/01-18/36OS

Rok za dostavu ponuda: 05. studeni 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0028366

Nabava usluge čišćenja Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj:  06/02-18/38OS

Rok za dostavu ponuda: 16. studenog 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0029864

 

Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog Interneta

Evidencijski broj: 06/02-18/28OS

Rok za dostavu ponuda: 16. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0026104

 

Nabava usluge izrade i održavanja IT platforme Projekta ArTVision+

Evidencijski broj:  11/02-18/39

Rok za dostavu ponuda: 24. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0027264

 

Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije

Evidencijski broj:  06/01-18/05

Rok za dostavu ponuda: 19. listopada 2018. u 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0026657

 

2. Nabava opreme po mjeri za 4 interpretacijska centra u Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku

Evidencijski broj nabave 11/01-18/11

Rok za dostavu ponuda: 12. rujna 2018. u 10:30
Objava: 2018/S 0F2-0022731

 

Nabava građevinskih i obrtničkih radova na uređenju Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica, 2 grupe

Evidencijski broj: 11/03-17/11

Rok za dostavu ponuda: 18.01.2018. do 10:00
Objava: 2017/S 0F2-0027899

 

Nabava računalne opreme za potrebe novo izgrađene školske sportske dvorane OŠ Fran Krsto Frankopan Krk - PŠ Punat

Evidencijski broj: 05/01-18/19

Rok za dostavu ponuda: 12.07.2018. u 10:00
Objava: 2018/S F21-0015305

 

"Nabava usluge organizacije Rimskog dana u okviru Projekta Claustra + (2 grupe)“

Evidencijski broj: 11/02-18/01

Rok za dostavu ponuda: 27.06.2018. do 10:00
Objava: 2018/S F21-0015305

 

"Nabava usluge idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperata i tekstova za interpretacijske centre Projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ – 8 grupa

Evidencijski broj: 11/02-18/15

Rok za dostavu ponuda: 30.05.2018. do 10:00
Objava: 2018/S 0F2-0010517

 

ispiši stranicu ispiši stranicu