Arhiva prethodnih savjetovanja

Nabavu građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju tri interpretacijska centra u Brodu na kupi, Bribiru i Čabru

Evidencijski broj: 11/03-19/32
Prethodno savjetovanje traje do 2. srpnja 2019.
Dokumenti:

Nabava radova na sanaciji unutrašnjeg prostora na objektima škola kojima je PGŽ osnivač – 12 grupa

Evidencijski broj: 05/03-19/09
Prethodno savjetovanje traje od 13. do 20.svibnja 2019
Dokumenti:

Nabava radova na sanaciji krovova na objektima škola kojima je PGŽ osnivač – 9 grupa

Evidencijski broj: 05/03-19/06
Prethodno savjetovanje traje od 13. do 20.svibnja 2019
Dokumenti:

ispiši stranicu ispiši stranicu