Upute za izradu proračuna 2013.-2015.

Zakonom o proračunu (NN 87/08) uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Proces izrade proračuna započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem Strategije vladinih programa za isto razdoblje, a završava utvrđivanjem prijedloga sljedećih plansko-financijskih dokumenata:

 • proračun za sljedeću proračunsku godinu s obrazloženjem,
 • projekcija za sljedeće dvije proračunske godine,
 • plan razvojnih programa (za tri godine),
 • zakon / odluka o izvršavanju proračuna,
 • financijski planovi izvanproračunskih korisnika s obrazloženjem.

Dodatne informacije i potrebnu dokumentaciju možete naći na sljedećim poveznicama:

 1. Upute za izradu proračuna PGŽ za 2013.-2015.
 2. Prilog 2 - Obrazac obrazloženja
 3. Prilog 3a - Obrazac financijskog plana projekta
 4. Prilog 3b - Uputa za popunjavanje obrasca financijski plan projekta
 5. Prilog 4 - Tablica izvora financiranja
 6. Prilog 5 - Obrasci MFIN za izradu financijskog plana 2013-2015
 7. Prilog 6 - Zahtjev za otvaranje aktivnosti/projekta, pozicije i izvora financiranja
ispiši stranicu ispiši stranicu