Projekt STAR - Starost bez granica

Projekt STAR - Starost bez granica je projekt koji se provodi u sklopu programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. godine, a bavi se zajedničkim izazovima starenja stanovništva na prekograničnom području, nejednakom dostupnošću kvalitetnih socijalnih usluga, niskom razinom učinkovitosti i neiskorištenim potencijalom za prekograničnu suradnju ustanova socijalne skrbi.

U projektu sudjeluju Občina Hrpelje - Kozina kao vodeći partner te Obalni dom upokojencev Koper, Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka, Inštitut Antona Trstenjaka i Primorsko-goranska županija, kao projektni partneri. Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, od 1. 10. 2016. do 30. 9. 2018. godine. 

Ciljevi projekta:

  1. projekt predviđa suradnju vertikalno i horizontalno povezanih subjekata (lokalne uprave i domovi za starije osobe), koji će biti povezani u mrežu za konkretnu izradu novih programa i modela za dugotrajnu socijalnu skrb te njihovu realizaciju putem pilot aktivnosti, izmjene dobrih praksi i zajedničkih prekograničnih aktivnosti. Mreža će biti održivo uspostavljena u svrhu razvoja dugoročne prekogranične suradnje na području socijalnih pitanja.
  2. projekt predviđa realizaciju zajedničkog Prekograničnog programa razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na programskom području, oslikat će zajedničke planove i moguće oblike deinstitucionalizacije na prekograničnom području te uspostavljanje dvaju pilot oblika, i to dnevni centar na neurbanom području Općine Hrpelje-Kozina i kućanske zajednice u Domu "Kantrida" gdje će se provoditi inovativni programi socijalne zaštite.
  3. projekt predviđa osposobljavanje stručnih radnika za razvoj visokokvalitetnih oblika dugotrajne skrbi te za rad u novim oblicima deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi (dnevni centri i kućanske zajednice). Osim toga projekt predviđa osposobljavanje neformalnih njegovatelja, volontera i mjesnih organizatora mreže za socijalnu zaštitu u kući, koji će nadgraditi predviđeni sustav deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi i koji jamče održivost projekta.

Glavne aktivnosti projekta:

  1. izrada Prekograničnog programa razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi, 
  2. stručna edukacija formalnih i neformalnih socijalnih njegovatelja
  3. uspostava dnevnog centra za starije osobe na području Občine Hrpelje - Kozina 
  4. uspostava kućanske zajednice u okviru doma za starije osobe Kantrida u Rijeci, Hrvatska.

U projekt se Primorsko-goranska Županija uključila na prijedlog i poziv Doma za starije osobe "Kantrida" kojem je osnivač.

Kao osnivač domova za starije osobe Županija je zainteresirana za daljnji razvoj skrbi za starije osobe, a sudjelovanjem u projektu pružena je mogućnost kroz suradnju s kolegama iz Slovenije unaprijedi započeti proces transformacije domova u tzv. domove 4. generacije, kroz uspostavu još jedne, nove kućanske zajednice u Domu "Kantrida".

Županija u projektu sudjeluje kao projektni partner, a njene konkretne obveze jesu u promociji projekta kroz tisak (letak, plakat, brošura i sl.) i medijsko prezentiranje projekta te organizacija završne konferencije o provedbi projekta.

Web stranica projekta: Projekt STAR.

ispiši stranicu ispiši stranicu