Savjet za zdravlje

Saziv tijela

    Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici, održanoj dana
27. ožujka 2014. godine donijela je Odluku o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te na 9. sjednici, održanoj 22. svibnja i 12. lipnja 2014. godine, donijela je Odluku o dopuni Odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije. U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenovani su:

 • prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za predsjednicu,
 • Vedrana Fržop, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu,
 • Karla Mušković, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
 • prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr.med., predstavnik jedinica lokalne samouprave, za člana,
 • prim.mr.sc. Jagoda Dabo, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
 • prof.dr.sc. Herman Haller, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
 • prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
 • prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
 • Silvana Jager, mag.pharm., predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,
 • Boris Ritoša, dipl.oec., predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, 
 • prof.dr.sc. Sanja Balen, dr.med., predstavnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, za članicu,
 • Goran Bulatović, mag.med.biochem.spec., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
 • dr. sc. Vladimir Mozetić, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
 • mr. sc. Darko Rački, dr.dent.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
 • Lidija Gović-Golčić, dr.med.spec.obit.med., predstavnica  strukovnih udruženja u zdravstvu, za članicu,
 • Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,
 • Radmila Čahut, viši fizioterapeut, predstavnica sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za članicu,
 • Maša Smokrović, dipl. iur. predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu
 • Prof.dr.sc.Branko Šestan, predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana
 • Ankica Šajbić-Šukunda, dr.med., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, za članicu

    Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje PGŽ započinje 23.travnja 2014. godine i traje četiri (4) godine.

Dosadašnji rad i zaključci sa održanih sjednica

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje PGŽ započeo je 23. travnja 2014. godine, i od tada su ukupno održane 2. sjednice.

1. Sjednica Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije održana je 30.
rujna 2014. godine sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Konstituiranje novog saziva Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (uvodna riječ prof.dr.sc.Romana Jerković)
 2. Poslovnik o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 3. Informacija o pokretanju Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera (izvjestitelj: Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.)
 4. Razno

Zaključci:

 1. Prihvaća se jednoglasno predložena izmjena dnevnog reda 1. sjednice Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 2. Prihvaća se jednoglasno Poslovnik o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 3. Prihvaća se jednoglasno "Informacija o pokretanju Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera". Savjet za zdravlje PGŽ daje punu podršku osnivanju Klastera koji će pridonijeti razvoju i promociji ukupnog zdravstveno-turističkog proizvoda Primorsko-goranske županije.

2. Sjednica Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije održana je 9. prosinca 2014. godine sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 2. Informacija o osnivanju Udruge Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera  (Izvjestitelj: Prof.dr.sc.Viktor Peršić,dr.med.)
 3. Prijedlog Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2014.-2016 (Izvjestitelj: Prof.dr.sc.Herman Haller,dr.med.)
 4. Razno

Zaključci:

 1. Usvaja se zapisnik sa 1. sjednice Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 2. Usvaja se jednoglasno izmjena i dopuna dnevnog reda 2. sjednice Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 3. Prihvaća se jednoglasno Informacija o osnivanju Udruge "Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera"
 4. Prihvaća se jednoglasno informacija o Prijedlogu Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2014.-2016.

3. sjednica Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije održana je 17. veljače 2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 2. Organizacija palijativne skrbi u Primorsko-goranskoj županiji i prezentacija Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2014.-2016. godine (Izvjestitelj: Doc.dr.sc. Đulija Malatestinić,dr.med. i prof.dr.sc. Karmen Lončarek, dr.med.)
 3. Razno

Zaključci:

 1. Usvaja se jednoglasno zapisnik sa 2. sjednice Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 2. Prihvaća se jednoglasno informacija o Organizaciji palijativne skrbi u Primorsko-goranskoj županiji i prezentacija Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2014.-2016. godine
 3. Stručna mišljenja, prijedloge i sugestije vezane uz Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2014.-2016. godine, dostaviti  nadležnom Upravnom odjelu
 4. Osnovati Županijski projektni tim za razvoj sustava palijativne skrbi                         

Korisni linkovi

ispiši stranicu ispiši stranicu