Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije

Fondovi KOHEZIJA

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, provode Primorsko-goranska županija koja je Korisnik sredstava i projektni Partner Dom zdravlja Primorsko-goranske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.088.133,70 kuna i EU sufinancira s iznosom 2.624.913,64 kuna (85%)   što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Razdoblje provedbe Projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. listopada 2017. godine do 1. listopada 2020 godine.

Na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ (u daljnjem tekstu: Poziv) prijavljen je i prihvaćen projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“. Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, se sufinancira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zdravstvena zaštita stanovništva na otocima je otežana zbog specifičnih demografskih i zemljopisnih obilježja te loše prometne povezanosti. Za većinu zdravstvenih usluga potrebno je putovati u Rijeku. Autobusne/trajektne linije na/sa Lošinja i Raba, kao i manjih okolnih otoka, u radno vrijeme zdravstvenih ustanova kreću otprilike jedanput dnevno, a često pacijent koji na vrijeme stigne u Rijeku propusti posljednji trajekt/autobus. Ljeti pristupačnost otežavaju gužve, a zimi blokiranost prometa zbog bure. Troškovi putovanja su veći u odnosu na kopnu.

Cilj ovog projekta je unapređenje primarne zdravstvene zaštite stanovništva poboljšanjem dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga (pedijatrijskih, oftalmoloških, stomatoloških, internističkih, UTZ i RTG dijagnostike, te opće/obiteljske medicine) u Domovima zdravlja na otocima Krku, Lošinju, Cresu i Rabu. Projekt će se realizirati obnovom postojeće (RTG uređaj na Krku, stomatološka oprema na Krku, Vrbniku i Rabu te opća oprema na Krku, Lošinju i Rabu) i nabavom nove opreme, a time i usluga (ultrazvuk na Krku i Cresu, oftalmološka oprema na Krku i Rabu, EKG uređaji na Lošinju i Cresu, defibrilatori na Krku, Lošinju i Rabu i druga opća oprema) te prilagodbom zgrade osobama s težom pokretljivosti na Malom Lošinju.

Glavna ciljna skupina su stanovnici na otocima. Otoci obuhvaćaju 11 Jedinica lokalne samouprave (na otoku Krku-Grad Krk, Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik; na otoku Rabu-Grad Rab i Općina Lopar; na otoku Cresu Grad Cres; na otoku Lošinju-Grad Mali Lošinj). Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., na devet naseljenih otoka na području Primorsko-goranske županije živi 39.736 stanovnika. Nova oprema uz educirani kadar omogućiti će smanjivanje redove čekanja te uštedjeti troškove i vrijeme stanovništvu koje neće morati za određene zdravstvene usluge odlaziti na kopno. Dostupnost je posebno važna osobama slabije mobilnosti (starije osobe, mala djeca, osobe s invaliditetom). Oprema za oživljavanje pridonijet će bržoj reakciji i učinkovitijem ishodu u hitnim stanjima. Ugradnjom vertikalno podizne platforme olakšat će se dostupnost osobama s težom pokretljivosti unutar objekta Doma zdravlja. Poboljšani zdravstveni kapaciteti su važni i za turiste.

Ciljna skupina je i Dom zdravlja PGŽ na otocima kojemu će nova oprema i edukacija osoblja o korištenju iste olakšati rad (osigurati prilagođenost Pravilniku), ali i Dom zdravlja na kopnu koji će se rasteretiti. Općenito će se poboljšati povezanost i suradnja zdravstvene zaštite u Primorsko-goranskoj županiji kao i na području cijele u Republike Hrvatske, što je u skladu s:

  • Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020., Prioritet 4. Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova.

Navedene koristi za ciljne skupine sukladne su predmetu i svrsi Poziva a to je: poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnicama u tim područjima jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.
Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite je dio ciljeva lokalnih, regionalnih, nacionalnih i europskih strateških dokumenata:

  • PUR Grada M. Lošinj (Mjera 2.4.1. Unaprijediti dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite)
  • PUR Grada Krka (Cilj 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva)
  • Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020. (Mjere 3.3.1. Povećanje i usklađivanje dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj i sekundarnoj razini i 3.3.5. Osiguranje provođenja programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti)
  • Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. (uz spomenuti Prioritet 4 i prioriteti 2. Jačanje i bolje korištenje resursa u zdravstvu, 5. Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti, 6. Jačanje preventivnih aktivnosti)
  • OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ (Specifični cilj 9a 1-Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područja)
  • Zdravlje za rast: program djelovanja Unije u području zdravlja 2014.-2020. (postizanje financijske održivosti zdravstvenog sustava jačanjem prevencije)
  • Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (koja promiče socijalnu uključenost/nediskriminaciju)
  • Europa 2020 (Cilj 5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti)                                                               * * * *

Tijekom druge polovice 2019. godine Domu zdravlja Primorsko-goranske županije u otočnim ispostavama na Krku, Cresu, Rabu i Malom Lošinju u cijelosti je isporučena i u funkciji je nabavljena medicinska i informatička oprema. Izgrađena je vertikalno podizna platforma u ispostavi u Malom Lošinju na adresi Dominika Skopinića 4, namijenjena osobama slabije mobilnosti.
   
      Kontakt osobe za informacije o projektu su:
      svetlana.ostric@pgz.hr
      dario.medvedec@domzdravlja-pgz.hr

      Poveznice na internetske stranice.


ispiši stranicu ispiši stranicu