Članovi tima

U Županijski tim za provođenje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. – 2018. godine imenuju se:

 1. Marina Medarić, dipl. oec., zamjenica Župana, predsjednica,
 2. doc.dr.sc.Đulija Malatestinić, dr.med. pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije, članica, 
 3. Dragica Marač, mag. psych., pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije, članica, 
 4. mr.sc. Iva Josipović, dipl.soc.rad., viša savjetnica za socijalnu skrb II u Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije, koordinatorica projekta, 
 5. Vedrana Fržop, dr. med., viša savjetnica za zdravstvo II u Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije, članica, 
 6. Slaven Hrvatin, viši stručni suradnik za web stranice i promociju u Uredu županije, član 
 7. mr.sc. Ermina Duraj, dipl. iur., voditeljica Službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije, članica,
 8. Sonja Bezjak, dipl. oec., voditeljica Pododsjeka za računovodstvene poslove u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije, članica
 9. Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., voditeljica Odsjeka za zdravstveni odgoj i promociju zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, članica
 10. prof.dr.sc.Goran Palčevski, predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, član
 11. doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr. med., ravnateljica Psihijatrijske bolnice Rab, članica
 12. prof.dr.sc.Iva Sorta Bilajac, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, članica
 13. Ankica Perhat, dipl.oecc., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo I socijalnu skrb Grada Rijeke, članica,
 14. Romana Sanja Vladić, voditeljica Ureda Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj,članica
 15. Nikica Sečen, dipl.def., ravnatelj Dječjeg doma Izvor, član,
 16. Darko Roviš, prof.def., voditelj Odsjeka za promicanje I zaštitu mentalnog zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član
 17. doc.dr.sc.Nena Rončević,prof.soc., Odsjek za pedagogiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica,

Nositelji zadataka po prioritetima su:

Javnozdravstveni prioriteti: 

 • Kardiovaskularne bolesti: Svjetlana Gašparović Babić, dr.med.,
 • Unaprjeđenje mentalnog zdravlja kroz životnu dob: doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr. med., 
 • Zdravstvena pismenost: prof.dr.sc.Iva Sorta Bilajac 
 • Rana dijagnostika i detekcija djece s teškoćama u razvoju: prof.dr.sc.Goran Palčevski  

Socijalni prioriteti:

 • Skrb o starima: mr.sc. Iva Josipović, dipl.soc.rad. 
 • Mladi-socijalna i ekonomska uključenost: Romana Sanja Vladić 
 • Udomiteljstvo djece: Nikica Sečen, dipl.def. 
 • Stambene zajednice za socijalno osjetljive skupine: Ankica Perhat, dipl.oecc.

Nositelji procesa evaluacije su:

 • Darko Roviš, prof.def. 
 • doc.dr.sc. Nena Rončević, prof.soc.
ispiši stranicu ispiši stranicu