Zamjenici župana

Marina Medarić

 

Sjedište: Adamićeva 10/III.
T ++385 51 351 603
F ++385 51 351 648
E marina.medaric@pgz.hr

Administrativna tajnica: Mirjana Uroda

Zamjenica Marina Medarić

Župan i zamjenici Župana primaju građane utorkom od 10 do 14 sati, prema dogovoru s Kabinetom Župana.

Životopis

Marina Medarić rođena je 26. srpnja 1966. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Cresu, a srednju u Rijeci te stekla zvanje inokorespodent. Diplomirala je 1989. godine na stručnom studiju unutrašnje trgovine Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Sa suprugom Željkom, sinom Andreom i kćerkom Frankom živi u gradu Cresu.

Cijeli profesionalni vijek radila je u Brodogradilištu Cres d.d. u Cresu, kao komercijalni referent, na poslovima rukovoditelja Sektora za pomorski prijevoz te Službe za sigurnosnu zaštitu luke. U dva mandata bila je predsjednica Nadzornog odbora.

Članica je Gradskog vijeća Grada Cresa od 2001. do 2013. godine te potpredsjednica Gradskog vijeća i savjetnica gradonačelnika. Od 2001.godine predsjednica je Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres, od 2010. godine članica je NO Turističke zajednice Grada Cresa, a od 2012. godine članica NO Jadrolinije.

Članica je SDP-a od 2000.godine i predsjednica gradske organizacije SDP Cres od 2002.-2005. te od 2009. godine do danas. Od 2009. članica je Županijskog odbora SDP PGŽ.


Marko Boras Mandić

 

Sjedište: Adamićeva 10/III.
T ++385 51 351 604
F ++385 51 351 648
E marko.boras.mandic@pgz.hr

Administrativna tajnica: Mirjana Uroda 

Zamjenik župana Marko Boras Mandić

Župan i zamjenici Župana primaju građane utorkom od 10 do 14 sati, prema dogovoru s Kabinetom Župana.

Životopis

Marko Boras – Mandić rođen je 19. ožujka 1971. u Rijeci. Živi u Matuljima. Oženjen je, otac osmogodišnje Tee i petogodišnjaka Manuela. Supruga Alenka radi kao učiteljica u osnovnoj školi u Matuljima.

Školovao se u Trstu, Rijeci i Zagrebu, stekao zvanje ekonomiste, dugo godina zaposlen u multinacionalnoj kompaniji na poslovima bankarstva i osiguranja. Bio je "član" i aktivist raznih društvenih pokreta koncem 80-tih i početkom 90-tih godina, član više sportskih klubova.

Od 2001.- 2005. godine bio je član Općinskog vijeća Općine Matulji te član Županijske skupštine Primorsko–goranske županije u dva mandata (2005.-2013.).

Član je HNS-a od 1999. godine i potpredsjednik Županijske organizacije HNS PGŽ u tri mandata. U slobodno vrijeme bavi se sportom, biciklizmom, jedrenjem i nogometom.


Petar Mamula

 

Sjedište: Adamićeva 10/III.
T ++385 51 351 605
F ++385 51 212 648
E petar.mamula@pgz.hr

Administrativna tajnica: Mirjana Uroda

Zamjenik župana Petar Mamula

Župan i zamjenici Župana primaju građane utorkom od 10 do 14 sati, prema dogovoru s Kabinetom Župana.

Životopis

Petar Mamula rođen je 4. ožujka 1977. godine u Ogulinu. Školovao se u Delnicama, gdje je završio Opću gimnaziju te u Zagrebu gdje je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio dodiplomski studij, smjer Stočarstvo/mljekarstvo. Živi u Delnicama sa suprugom Jelenom.

Od 2006. godine zaposlen je u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu (od 2011.godine u sklopu Hrvatske poljoprivredne komore), a od 2012. u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi na poslovima Stručnog savjetnika za ruralni razvoj i EU programe na području Primorsko-goranske županije.

Od 2008.g. predsjednik je Lokalne akcijske grupe (LAG-a) Gorski kotar i član Hrvatske mreže za ruralni razvoj.

Član je Vijeća srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije i Grada Vrbovskog, Srpskog privrednog društva Privrednik – regionalne organizacije za Liku, Kordun i Gorski kotar te dugogodišnji član srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" pododbora Gomirje unutar folklorne sekcije, a član je i Nogometnog kluba Gomirje.


ispiši stranicu ispiši stranicu