Novosti

>

6. 11. 2015

Milenijska fotografija povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece

Milenijska fotografija TićaDječji dom "Tić" Rijeka organizirao je milenijsko fotografiranje na Riječkom lukobranu povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece i 15. godišnjice rada "Tića".

Sudionici su Riječkom lukobranu formirali oblik "Tića" na srcu promjera 45 m2, a u izvođenje fotografiranja uključila se Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke koja je svojim vozilom omogućila podizanje fotografa na visinu od oko 30-40 m. Prigodan program uz fotografiranje vodio je Dražen Turina Šajeta.

U stvaranje milenijske fotografije uključilo se više od 1600 sudionika - učenika, studenata i nastavnika, predstavnika institucija i udruga sa kojima "Tić" usko surađuje kao i svih onih pojedinaca koji su doprinijeli radu i razvoju "Tića". U ime Primorsko-goranske županije prisutvovala je zamjenica župana Marina Medarić.

Fotograf Šime Strikoman snimio je "milenijsku fotografiju" sa više od 1600 sudionika.

ispiši stranicu ispiši stranicu