Novosti

>

15. 3. 2016

Održana konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije

Press kolegij PGŽU sjedištu Primorsko-goranske županije održana je konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća PGŽ. Za predsjednika PV PGŽ izabran je zamjenik župana Marko Boras Mandić, a za zamjenika predsjednika pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Ljudevit Krpan. Predsjednik i zamjenik predsjednika izabrani su na razdoblje od 2 godine.

Na konstituirajućoj sjednici donesena je odluka o predlaganju 5 predstavnika PV PGŽ u Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske te su kao predstavnici PV PGŽ predloženi:
1.Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, regionalni koordinator za Primorsko-goransku županiju: Ljudevit Krpan, član / Tamara Martinčić, zamjenik člana
2.Urbana aglomeracija Rijeka: Nataša Zrilić, član / Nataša Mandić, zamjenik člana
3.Sveučilište u Rijeci: Nevenka Ožanić, član / Pavao Komadina, zamjenik člana
4.Turističko vijeće Turističke zajednice Kvarnera: Nedjeljko Pinezić, član / Marinko Kauzlarić, zamjenik člana
5.Općina Ravna Gora: Anđelko Florijan, član / Ivana Radočaj, zamjenik člana.

Partnersko vijeće za područje županije, kao savjetodavno tijelo, osniva jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području županije s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije, njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova.

Odlukom Župana od 29. veljače 2016. godine osnovano je Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije te je imenovano 35 članova (od kojih svaki član ima i svoga zamjenika).

U sastav PV PGŽ, uz predstavnike Primorsko-goranske županije, imenovani su i predstavnici regionalnog koordinatora, velikog grada te manjih gradova i općina, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva s područja Primorsko-goranske županije.

Članovi i zamjenici članova PV PGŽ imenovani su za razdoblje važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

Na sjednici je usvojen je i Poslovnik o radu PV PGŽ kojim je detaljno uređena organizacija i način rada PV PGŽ te je članovima prezentirana i informacija o početku postupka izrade Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. te informacija o izradi Glavnog prometnog plana funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

ispiši stranicu ispiši stranicu