Novosti

>

3. 11. 2017

U upravi Primorsko-goranske županije nema razlike između žena i muškaraca što se tiče bilo kojih prava

Život u dvije smjene"U upravi Primorsko-goranske županije mi doslovno ne činimo razliku između žena i muškaraca što se tiče bilo kojih prava,  pogotovo radnih prava. Plaće su iste, većina zaposlenih su žene, čak 70%. U rukovodnoj strukturi  također 70%.  Od ukupnih 11 pročelnika imamo 7 pročelnica", rekao je župan Zlatko Komadina na početku današnje regionalne konferencije pod nazivom "Život u dvije smjene", održanoj u riječkoj Gradskoj vijećnici.

To nastojimo  prenijeti u naše pravne osobe: ustanove i trgovačka društva. Mislim da je problem rodne ravnopravnosti i opterećenosti žena prisutan više u privatnom sektoru. I tu treba dosta poraditi. Inače, objektivno, sve kreće od kuće i porodice, od obrazovanja. Kako odgojimo djecu, tako se poslije ponašaju u poslovnom i javnom životu. Na postizanju rodne ravnopravnosti treba raditi na svim razinama. Tu uključujem i Crkvu koja bi trebala mijenjati neka svoja učenja", dodao je župan.

Konferencija je održana u sklopu projekta "Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života" s namjerom dotaknuti se problema s kojima se žene susreću na tržištu rada, opterećenosti u privatnoj sferi zbog koje vrlo često trpi karijerni put žene te potencijalnim preduvjetima za pomirenje profesionalnog i obiteljskog života.

Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske. Partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Udruga Riječi/Prave/Predstave i Spona Code, a projekt podržavaju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projekt je započeo 1. siječnja 2016. godine i završava početkom siječnja 2018. godine. Vrijednost projekta je Eura 440.000 a financiran je kroz program Europske komisije koji se bavi ekonomskim osnaživanjem žena REC(Rights, Equality and Citizenship).

Cilj projekta je osvješćivanje i uklanjanje rodnih predrasuda, stereotipa i nametnutih rodnih uloga, odn. postizanje ravnoteže između privatnog (obiteljskog) i poslovnog života muškaraca i žena; osvješćivanje i uklanjanje nejednakosti unutar obitelji; edukacija poslodavaca o važnosti senzibiliziranog pristupa prema majkama, trudnicama i rodiljama; razbijanje stereotipa muških i ženskih profesija; promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama djetetova života.

Aktivnosti na projektu bile su interaktivne radionice, kazališne predstave, izrađen video materijal. U sklopu projekta obići će se županije koje na lokalnoj razini mogu dosta učiniti na otvaranju i subvencioniranju javnih servisa, jaslica, vrtića, dnevnih boravaka u školama, dnevnih boravaka za starije osobe, dakle svih onih servisa koji mogu pomoći u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života.

Na konferenciji je bilo riječi o socio-ekonomskom položaju žena u Republici Hrvatskoj, o težem položaju žena koje rade u privatnom sektoru, o diskriminaciji s obzirom na dob, majčinstvo, obiteljski status. Iznijete su preporuke za poboljšanje sadašnje situacije kao što su: kreiranje politike i izrada strategije za uklanjanje stereotipa, povećanje naknade za vrijeme korištenja dopusta očeva, stvaranje pozitivne klime prema korištenju rodiljnog/roditeljskog dopusta od strane očeva, za uključenje poslodavaca u problematiku, za podizati razinu svijesti o usklađivanju obiteljskih i profesionalnih obaveza i veću uključenost očeva u podizanje i odgoj djece.

Sudionike konferencije pozdravili su župan Zlatko Komadina i zamjenik gradonačelnika Marko Filipović, a govorile su Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, doc.dr.sc. Adrijana martinović, s katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Tamara Dragičević, rukovoditeljica Odsjeka za posredovanje i pripremu za zapošljavanje Regionalnog ureda HZZ-a Rijeka te Gordana Restović, predsjednica nacionalne udruge poslovnih žena KRUG.

U sklopu konferencije održan je i seminar na temu "Je li samozapošljavanje i poduzetništvo jedna od prilika za usklađivanje poslovnog i privatnog (prednosti/izazovi)?" te radionicom na temu "Rodno osjetljive ekonomske politike i rodno budžetiranje".

ispiši stranicu ispiši stranicu