Ugostiteljskoj školi Opatija i partnerskim ustanovama 31,3 milijuna kuna za uređenje objekata centra kompetentnosti

Radi se o projektu MREŽA KOM5ENTNOSTI, a sredstvima će se adaptirati objekti škola i nabaviti specijalizirana oprema s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja i osposobljavanja učenika i nastavnika.