Kabinet župana

Predstojnica Kabineta župana / Kontakt
Ermina Duraj
Životopis
Kontakt podaci

Adamićeva 10 / IV

51000 Rijeka

T +385 51 351-601

F +385 51 351-646

E kabinet@pgz.hr

W https://www.pgz.hr

Pitajte nas

Kabinet župana obavlja savjetodavne, stručne i analitičke te administrativne i tajničke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine te usmjerava naloge upravnim tijelima i nadzire njihovu provedbu.  

Župan, zamjenici Župana i pročelnici upravnih odjela primaju građane utorkom od 10 do 14 sati, prema dogovoru s Kabinetom Župana.