Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Sonja ŠišićPročelnica: Sonja Šišić

MR. SC. SONJA ŠIŠIĆ rođena je u Rijeci. Osnovnu i srednju školu te Ekonomski fakultet, na kojem je i stekla magisterij iz područja ekonomskih znanosti, završila je u Rijeci. Autorica je znanstvenih i stručnih radova, urednica većeg broja knjiga i publikacija te voditeljica nekoliko desetaka projekata financiranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora. Radila je u Zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko- goranske županije, a u razdoblju od 2006. do 2019. bila je ravnateljica Javne ustanove „Priroda“.

Administrativna tajnica:

Adresar

 

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

  • poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na kulturu, sport i tehničku kulturu;
  • analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;
  • obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove u kulturi;
  • planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
  • suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
  • praćenje i koordiniranje rada trgovačkog društva u kojem je Županija član, u vezi realizacije programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
  • suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
  • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
  • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
ispiši stranicu ispiši stranicu

Projekti Primorsko-goranske županije

Prev Next

Korisni sadržaji

Prev Next