Isplate iz proračuna

Zakonom o proračunu propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima da javno objavljuju informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama. Okvirni sadržaj, minimalni skup podataka i način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama propisuje Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne … Nastavi čitati Isplate iz proračuna