Isplate iz proračuna

01.02.2024

Zakonom o proračunu propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima da javno objavljuju informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama. Okvirni sadržaj, minimalni skup podataka i način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama propisuje Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dodatne informacije o isplatama s računa Primorsko-goranske županije građani mogu zatražiti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva sukladno uputi sa poveznice.

Za dodatne informacije o isplatama sa računa proračunskih korisnika građani se mogu obratiti pojedinom proračunskom korisniku.

Informacije o isplatama iz Proračuna / financijskog plana – aplikacija

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.