Programi

Primorsko-goranska županija u okviru svog samoupravnog djelokruga kontinuirano provodi niz programa u području civilne zaštite, civilnog društva, prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, zdravstva, odgoja, obrazovanja, pomorskog dobra, prometa, veza, turizma, poduzetništva, ruralnog razvoja, regionalnog razvoja, infrastrukture, socijalne politike, mladih, kulture, sporta, tehničke kulture i brojnih drugih područja.

Dana 12. prosinca donesen je Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Dana 3. srpnja donesena je Dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Filter
tekst
Search
Djelokrug
izvor financiranja
Zahvaćanje zapisa...
1/1
1/1