Programi

Primorsko-goranska županija u okviru svog samoupravnog djelokruga kontinuirano provodi niz programa u području civilne zaštite, civilnog društva, prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, zdravstva, odgoja, obrazovanja, pomorskog dobra, prometa, veza, turizma, poduzetništva, ruralnog razvoja, regionalnog razvoja, infrastrukture, socijalne politike, mladih, kulture, sporta, tehničke kulture i brojnih drugih područja.

Dana 20. prosinca 2021. godine donesen je Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2022. godini.

Dana 24. siječnja donesena je Izmjena godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2022. godini.

Dana 20. lipnja donesena je druga Izmjena godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2022. godini.

Dana 5. rujna donesena je treća Izmjena godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2022. godini.

Dana 19. rujna donesena je četvrta Izmjena godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2022. godini.

Dana 12. prosinca donesen je Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Filter
tekst
Search
Djelokrug
izvor financiranja
Zahvaćanje zapisa...
1/1
1/1