Proračun

01.01.2020

Županijski Proračun je dokument kojim se u skladu sa zakonom procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci Županije za jednu godinu, a donosi ga Županijska skupština kao predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije.

Uz proračun za sljedeću godinu Županijska skupština donosi i projekcije za iduće dvije godine što čini trogodišnji proračunski okvir.

Tri su glavne funkcije proračuna:
– prikazuje najvažnije ciljeve Županije u fiskalnoj godini,
– služi kao instrument kojim se utječe na ekonomsko stanje lokalnog okruženja,
– služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.

Poštujući načelo transparentnosti proračuna, Županija na različite načine nastoji pružiti uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Proračunski dokumenti po godinama
Razno
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 10., stavku 1., točki 8. normira obvezu JLP(R)S da objavljuju „informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima uključujući popis korisnika i visinu iznosa”

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Donacije i sponzorstva
Akt
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.