O županiji

01.01.2020

Primorsko-goranska županija jedinica je regionalne samouprave ustrojena na području Primorsko-goranskog teritorija na zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Na sjevernom djelu nalazi se šumovit goranski kraj, dok je južni dio područje uz more s nekoliko velikih, nastanjenih otoka, Krk, Cres, Lošinj i Rab. Središnji dio područja pruža se od istočnih obronaka Učke, preko najvećeg grada Rijeke koja je ujedno i sjedište Županije, do Vinodolskog područja.

Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine Primorsko-goranska županija ima ukupno 265.419 stanovnika i s udjelom od 6,34 posto četvrta je po veličini u Republici Hrvatskoj (3.871.833), iza Grada Zagreba (767.131), Splitsko-dalmatinske županije (423.407) i Zagrebačke županije (299.985).

Grad Rijeka, sjedište Primorsko-goranske županije, sa 107.964 stanovnika treći je grad po veličini u Hrvatskoj, iza Grada Zagreba (767.131) i Grada Splita (160.577). Najmanji grad u Primorsko-goranskoj županiji po ukupnom broju stanovnika je Grad Cres s 2.716 stanovnika, a najmanja općina je Općina Brod Moravice s 663 stanovnika.

Opći podaci
Ukupno stanovništvo 265.419
Najviše stanovnika – Grad Rijeka107964
Najviše stanovnika – Općina Viškovo16084
Najmanje stanovnika – Grad Cres2716
Najmanje stanovnika – Općina Brod Moravice663
Gradova14
Općina22
Naselja509
Teritorij
Površina kopna (km²) 3588
Dužina morske obale (km) 1235
Najveći otoci – Cres i Krk (ha)40578
Najmanji otok – Boljkovac (Rab) (ha)0,11
Najviši planinski vrh – Bjelolasica-Kula (m) 1533
Najviše naselje – Begovo Razdolje (m) 1060
Infrastruktura
Ceste (km)1519
Željeznice (km) 160,06
Luka 101
– od županijskog značaja 27
– od lokalnog značaja74
Zračne luke4
Gospodarstvo
Udio Županije u ukupnom prihodu RH5,3%
Izvoz roba (mil. USD)217
Uvoz roba (mil. USD) 637
Izvori
Popis stanovništva 2021. godine
Statistički ljetopis RH 2014. godine
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13)
Odluka o razvrstavanju pruga (NN 81/06, izmjena NN 13/07)
Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području PGŽ (NN 3/15)
podaci HGK Županijske komore Rijeka

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.