O županiji

01.01.2020

Primorsko-goranska županija jedinica je regionalne samouprave ustrojena na području Primorsko-goranskog teritorija na zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Na sjevernom djelu nalazi se šumovit goranski kraj, dok je južni dio područje uz more sa nekoliko velikih, nastanjenih otoka, Krk, Cres, Lošinj i Rab. Središnji dio područja pruža se od istočnih obronaka Učke, preko najvećeg grada Rijeke koja je ujedno i sjedište Županije, do Vinodolskog područja.

Izvori
Popis stanovništva 2021. godine
Statistički ljetopis RH 2014. godine
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13)
Odluka o razvrstavanju pruga (NN 81/06, izmjena NN 13/07)
Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području PGŽ (NN 3/15)
podaci HGK Županijske komore Rijeka
Opći podaci
Ukupno stanovništvo 266.503
Najviše stanovnika – Grad Rijeka108622
Najmanje stanovnika – Općina Brod Moravice667
Gradova14
Općina22
Naselja511
Teritorij
Površina kopna (km²) 3588
Dužina morske obale (km) 1065
Najveći otoci – Cres i Krk (ha)40578
Najmanji otok – Boljkovac (Rab) (ha)0,11
Najviši planinski vrh – Bjelolasica-Kula (m) 1533
Najviše naselje – Begovo Razdolje (m) 1060
Gospodarstvo
Udio Županije u ukupnom prihodu RH5,3%
Izvoz roba (mil. USD)217
Uvoz roba (mil. USD) 637
Infrastruktura
Ceste (km)1535
Željeznice (km) 159,9
Luka 104
– od gospodarskog (međunarodnog) značaja 1
– od županijskog značaja 27
– od lokalnog značaja76
Aerodromi 4

Stanovništvo

Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine Primorsko-goranska županija ima ukupno 266.503 stanovnika i s udjelom od 6,85 % četvrta je po veličini u Republici Hrvatskoj (3.888.529) – iza Grada Zagreba (769.944), Splitsko-dalmatinske županije (425.412) i Zagrebačke županije (301.206).

Grad Rijeka – sjedište Primorsko-goranske županije sa 108.622 stanovnika treći je grad po veličini u Hrvatskoj – iza Grada Zagreba (769.944) i Grada Splita (161.312).

Najmanji grad u Primorsko-goranskoj županiji po ukupnom broju stanovnika je Grad Cres s 2.738 stanovnika, a najmanja općina je Općina Brod Moravice s 667 stanovnika.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.