Poticanje ulaganja

01.01.2020

Primorsko-goranska županija u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom PGŽ “Prigoda” pruža podršku inozemnim i domaćim ulagačima u realizaciji njihovih projekata na području Županije kroz informiranje ulagača putem sastanaka, info-događanja, investicijskih foruma, publikacija i internetskih stranica; organizaciju posjeta lokacijama namijenjenim realizaciji investicijskih projekata; promoviranje razvojnih potencijala i projekata s područja Županije; ažuriranje podataka o razvojnim projektima i poduzetničkim zonama i dr.

Primorsko-goranska županija od 2012. godine prezentira i razvojne projekte javnog i privatnog sektora putem Kataloga investicija Primorsko-goranske županije.

PGZ invest

Katalog investicija se objavljuje u tiskanom i u digitalnom obliku na internetskoj stranici investpgz.hr. Opisi razvojnih projekata su, osim na hrvatskom jeziku, prevedeni na još tri jezika, engleskom, njemačkom i talijanskom.

Informacije o uvjetima i troškovima pokretanja poslovanja u RH, poticajima ulagačima, poslovnim zonama i projektima od interesa Županije dostupne su na internetskoj stranici Regionalne razvojne agencije PGŽ.

BLOK adrese: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Adresar
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
Javna ustanova “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije”
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.