Pristup informacijama

Pitajte nas

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, Adamićeva 10, 51000 Rijeka ili Primorsko-goranska županija, Riva 10, 51000 Rijeka (pisarnica).

Usmeni zahtjev prima se u uredu službenika za informiranje (Adamićeva 10/VI.), odnosno u uredu zamjenika službenika za informiranje i službenika za informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (Riva 10) svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Službenica za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji je Lorena Vlahov Skladany, mag.iur.:
T: 351-662
F: 351-613
E: informiranje@pgz.hr

Zamjenica Službenice za informiranje i Službenica za informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji je Ivana Blašković Đukić, mag.iur:
T: 351-223
F: 351-203
E: informiranje1@pgz.hr

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumenti
Razno
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Izvješća
Akt