Pristup informacijama

01.01.2020

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Primorsko-goranska županija, Ured Županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka ili Primorsko-goranska županija, Riva 10, 51000 Rijeka (pisarnica).

Usmeni zahtjev prima se u uredu službenika za informiranje (Adamićeva 10/VI.), odnosno u uredu zamjenika službenika za informiranje i službenika za informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (Riva 10) svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Službenica za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji je Martina Požarić:
T: 351-665
F: 351-637
E: informiranje@pgz.hr

Zamjenica Službenice za informiranje i Službenica za informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji je  Ivana Blašković:
T: 351-236
F: 351-203
E: informiranje1@pgz.hr

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumenti
Razno
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Izvješća
Akt
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.