Objava pravovaljanih kandidacijskih lista i zbirnih lista

1. Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (10)2. Ispravak uvoda pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije3. Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije4. Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor župana i zamjenika župana Primorsko-goranske županije5. Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika

Obilazak Centra za obuku operativnih snaga CZ povodom Dana vatrogasaca

Povodom sv. Florijana, Dana vatrogasaca, u utorak, 4. svibnja 2021. godine u 11.30 sati župan Zlatko Komadina sa suradnicima obići će Centar za obuku operativnih snaga CZ PGŽ u Šapjanama (Pasjak 70), gdje su izvršeni radovi unutarnjeg uređenja i opremanja upravne zgrade, za koje je Primorsko-goranska županija osigurala 500 000 kuna.

Otvorenje OŠ “Jelenje – Dražice”

U ponedjeljak, 3. svibnja 2021. godine u 11.00 sati župan Zlatko Komadina i načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja otvorit će rekonstruiranu i dograđenu OŠ “Jelenje-Dražice” s novoizgrađenom školskom sportskom dvoranom (Školska 53).

Predstavljanje novih interpretacijskih centara KTR Putovima Frankopana “Riznice frankopanske baštine”

U ponedjeljak, 3. svibnja 2021. godine u 13.00 sati u Interpretacijskom centru u kaštelu Grobnik održat će se predstavljanje novih interpretacijskih centara KTR Putovima Frankopana “Riznice frankopanske baštine”.

Završeni radovi na dogradnji luke Rovenska u Velom Lošinju

U petak, 30. travnja 2021. godine u 10.45 sati župan Zlatko Komadina posjetit će luku Rovenska na Velom Lošinju gdje su završeni radovi na dogradnji. Vrijednost investicije iznosila je gotovo 5.8 milijuna kuna, a sufinancirana je sredstvima PGŽ i ŽLU Mali Lošinj.