BLUE ISLANDS

12.05.2020

“Blue islands” je trogodišnji EU projekt (2016.-2019.) sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Vodeći partner na projektu je Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša iz Cipra a ukupno na projektu surađuje 14 partnera, uključujući Primorsko-goransku županiju, koji obuhvaćaju 9 otočnih regija, dva komunalna društva, dvije istraživačke institucije i jednu međunarodnu organizaciju specijaliziranu za upravljanje resursima. Cilj projekta je razvoj ekološke odgovornosti sa svrhom identificiranja sezonskih varijacija količine otpada na mediteranskim otocima za vrijeme turističke sezone.

Aktivnosti

Glavne planirane aktivnosti projekta odnose se na pokušaj kvantifikacije količine otpada za vrijeme i izvan turističke sezone, procjenu sastava otpada, utjecaju otpada na plaže i obalna područja s naglaskom na procjenu učinaka tzv. mikro i makro plastike u turističkim obalnim područjima. Na temelju dobivenih rezultata, nastojati će se osmisliti različite strategije za suočavanje s navedenom problematikom, uključujući različite multi-dimenzionalne alate i akcijske planove.

Kontekst

Regija Mediterana vodeća je svjetska turistička destinacija zbog čega otoci postaju domaćinima povećanoj populaciji tijekom ljetne sezone. Lokalna ekonomija oslanja se na turizam kada je u pitanju zapošljavanje i izvor prihoda. Međutim, godišnji masovni turistički val, uglavnom koncentriran u kratkom razdoblju, predstavlja veliki teret na infrastrukturu, posebice vezano uz gospodarenje otpadom. Lokalne vlasti često se bore s visokim porastom količine otpada i slabom razinom svijesti o potrebi razvrstavanja otpada od strane turista.

Fenomen sezonske varijacije otpada u moru, odnosno na otocima tek treba biti ispravno definiran, a njegov socioekonomski i ekološki učinak adekvatno izmjeren. Projekt BLUE ISLANDS ima za cilj pružiti odgovore na probleme koji stvaraju dodatna ograničenja za ta područja, kao što su prometna izoliranost.

Projekt BLUEISLANDS je sufinanciran u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.- 2020., Prioritetne osi 3. „Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Više informacija o projektu BLUE ISLANDS dostupno je na web-stranici.

U okviru projekta izrađen je BLUE ISLANDS Priručnik za gospodarenje otpadom s primjerima dobre prakse.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.