Adresar

Adresar

Primorsko-goranska županija
Grad
Općina
Trgovačko društvo
Lučka uprava
Osnovna škola
Srednja škola
Zdravstvena ustanova
Dom socijalne skrbi
Ustanova u kulturi
Druga ustanova
Konzulat
Vijeće i predstavnici nacionalnih manjina