Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Pročelnik / Kontakt
Sanjin Vranković mag. ing. aedif.
Životopis Sanjin Vranković završio je Građevinski fakultet u Rijeci. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri vršio je dužnost ravnatelja Regionalne energetske agencije Kvarner te radio na poslovima Voditelja odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju te odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekata i javne nabave Općine Viškovo. Rukovodio je velikim brojem građevinskih zahvata kao i EU projekata te, uz ostale, definirao politike prostornog, urbanističkog i razvojnog planiranja. Radno iskustvo posjeduje i na funkcijama člana upravnog vijeća ustanova u kulturi i predsjednika nadzornih odbora komunalnih tvrtki. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim stručnim usavršavanjima. Član je Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.
Kontakt podaci

Riva 10/I

51000 Rijeka Rijeka

T +385 51 351-202

F +385 51 351-203

E graditeljstvo@pgz.hr

W http://graditeljstvo.pgz.hr/

Pitajte nas

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

– izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
– vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja županijske razine;
– obavljanje poslova vezanih za procjenu vrijednosti nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;
– izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
– izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i o gospodarenju otpadom;
– koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;
– vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
– davanje koncesija za zaštićena područja prirode;
– vođenje drugostupanjskog upravnog postupka povodom žalbi na rješenja jedinica lokalne samouprave;
– praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
– predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave iz imovinsko-pravnog područja koji se odnose na:

– prijenos neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave;

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša navedene poslove obavlja na devet lokacija u sjedištu Odjela u Rijeci i šest ispostava te dva izdvojena mjesta rada i to:

– u sjedištu Odjela u Rijeci, Riva 10 – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje gradova Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo, a procjene vrijednosti nekretnina, zaštite okoliša i prirode te drugostupanjskog upravnog postupka za područje cijele Županije;
– u Crikvenici – poslove prostornog uređenja i gradnje te imovinsko-pravne poslove za područje gradova Crikvenica i Novi Vinodolski te Vinodolske općine;
– u Delnicama – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje grada Delnica te općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad;
– u Čabru – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Čabra;
– u Vrbovskom – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Vrbovskog;
– u Krku – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje grada Krka te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik;
– u Malom Lošinju – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje gradova Cres i Mali Lošinj;
– u Opatiji – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Opatije te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga;
– u Rabu – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Raba i Općine Lopar.

Prijem stranaka na navedenim lokacijama obavlja se prema rasporedu navedenom u sljedećoj tablici:

MjestoPrijem stranakaTelefon
Rijeka
Riva 10, 1. kat

ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati (informacije o predmetima telefonom)
srijedom od 8.30 do 15.30 sati (službene prostorije)
051/351-202

Crikvenica
Kralja Tomislava 85, Crikvenica
ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati (informacije o predmetima telefonom)
srijedom od 8.30 do 15.30 sati (službene prostorije)

051/351-362
Delnice
Trg 138.brigade HV 4, Delnice
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati (informacije o predmetima telefonom)
srijedom od 7.30 do 14.30 sati (službene prostorije)

Delnice:
051/351-402
Vrbovsko:
051/351-442
Čabar:
051/351-422
Krk
Trg bana Jelačića 3, Krk
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati (informacije o predmetima telefonom)
srijedom od 7.30 do 14.30 sati (službene prostorije)

051/351-322
Mali Lošinj
Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati (informacije o predmetima telefonom)
srijedom od 7.30 do 14.30 sati (službene prostorije)
051/351-342
Opatija
Maršala Tita 4, Opatija
ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati (informacije o predmetima telefonom)
srijedom od 8.30 do 15.30 sati (službene prostorije)

051/351-382
Rab
Palit 71
(zgrada “Merkur”, Poslovni centar “Mali Palit”)
ponedjeljkom od 7.30 do 10 sati (informacije o predmetima telefonom)
srijedom od 7.30 do 14.30 sati (službene prostorije)

051/351-302

DOZVOLE ZA GRADNJU

Dozvole za gradnju se od 1. siječnja 2020. izdaju u državnome sustavu eDozvole.

Za zahtjeve podnesene do 31. prosinca 2019. uvid u stanje rješavanja Vaših predmeta, te u javne pozive i akte u tim predmetima možete izvršiti putem stranice http://graditeljstvo.pgz.hr, na kojoj možete naći i obrasce zahtjeva za izdavanje akata prostornoga uređenja i gradnje.

Prethodno objavljeni javni pozivi i akti mogu se pronaći na starom Web portalu PGŽ

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akata – Rijeka
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akata – Crikvenica
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akata – Delnice
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akata – Krk
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akata – Mali Lošinj
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akata – Opatija
BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Obrasci zahtjeva za izdavanje akata – Rab

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

ZAŠTITA OKOLIŠA

Dokumenti i akti iz područja zaštite okoliša dostupni su na oglasnoj ploči.

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) za upise u Očevidnike sakupljača i oporabitelja, nusproizvoda, ukidanja statusa otpada i Evidenciju posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta, te Centara za ponovnu uporabu odnosno za djelatnosti za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, uvedena je aplikacija Registra djelatnosti gospodarenja otpadom (REDGO – OGO).

Prije predaje zahtjeva za upis u očevidnike i evidencije korisnik je dužan registrirati se u aplikaciju na mrežnoj poveznici .

Upute za „Autentifikaciju korisnika“ nalaze se na sljedećem linku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: Obavijest (očevidnici i evidencije) .

Očevidnik sakupljača i oporabitelja

zahtjev za upis https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin
uputa za upis (prilog 1)

Očevidnik nusproizvoda

zahtjev za upis https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin
uputa za upis (prilog 2)

Evidencija posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

zahtjev za upis https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin
uputa za upis (prilog 3)

Evidencija Centara za ponovnu uporabu

zahtjev za upis https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin
uputa za upis (prilog 4)

Produženje upisa u Očevidnike i Evidencije, i izmjena podataka

uputa o produženju upisa i izmjeni podataka (prilog 5)

Projekti i programi

1/1
1/1