Služba za odnose s javnošću i protokol

01.01.2020

Osiguranje javnosti i transparentnosti rada Primorsko-goranske županije, dostupnosti informacija o radu župana, svih dužnosnika, Skupštine, upravnih tijela, ali i ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač, temeljne su zadaće Službe za odnose s javnošću Županije koja je ekipirana i organizirana na način da svakodnevno komunicira i koordinira protok informacija unutar županijskih tijela i odjela, prema svim zainteresiranim javnostima, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne samouprave i medijima kao važnoj karici u lancu prijenosa informacija o radu Županije.

Važno područje rada Službe za odnose s javnošću je i promocija aktivnosti, projekata, prirodne i kulturne baštine našeg kraja organizacijom raznih događanja i manifestacija, tematskih konferencija za novinare, priopćenja i publiciranja sadržaja, preko vlastitih platformi, mrežne stranice, društvenih mreža, magazina Zeleno i plavo, magazina na engleskom jeziku Green & Blue, te lokalnih i nacionalnih elektroničkih i tiskanih medija.

Kontakt:
kabinet@pgz.hr
pgz.mediji@pgz.hr
info@pgz.hr

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.