Ured za odnose s javnošću i protokol

01.01.2020

Javnost i transparentnost rada Primorsko-goranske županije, dostupnost informacija o radu Župana, njegovih zamjenika, Skupštine, upravnih tijela, kao i ustanova te trgovačkih društava kojima je Županija osnivač, temeljne su zadaće Ureda za odnose s javnošću i protokol koji je organiziran na način da svakodnevno komunicira i koordinira protok informacija unutar županijskih tijela i odjela, prema svim zainteresiranim javnostima, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne samouprave i medijima kao važnoj karici u lancu prijenosa informacija o radu Županije.

Važno područje rada Ureda za odnose s javnošću i protokol je promocija aktivnosti, projekatai programa, predstavljanje prirodne, povijesne i kulturne baštine našeg kraja kroz organizaciju raznih događanja i manifestacija, tematskih konferencija za novinare, priopćenja i publiciranja sadržaja, preko vlastitih platformi, mrežne stranice, društvenih mreža, magazina Zeleno i plavo, magazina na engleskom jeziku Green & Blue, te lokalnih i nacionalnih elektroničkih i tiskanih medija.

Župan, zamjenici Župana i pročelnici upravnih odjela primaju građane utorkom od 10 do 14 sati, prema dogovoru s Uredom za odnose s javnošću i protokol.

Kontakt:
zupanija@pgz.hr
pgz.mediji@pgz.hr
info@pgz.hr

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.