Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Pročelnica / Kontakt
mr. sc. Sonja Šišić
Životopis MR. SC. SONJA ŠIŠIĆ rođena je u Rijeci. Osnovnu i srednju školu te Ekonomski fakultet, na kojem je i stekla magisterij iz područja ekonomskih znanosti, završila je u Rijeci. Autorica je znanstvenih i stručnih radova, urednica većeg broja knjiga i publikacija te voditeljica nekoliko desetaka projekata financiranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora. Radila je u Zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko- goranske županije, a u razdoblju od 2006. do 2019. bila je ravnateljica Javne ustanove „Priroda“.
Kontakt podaci

Ciottina 17b/I

51000 Rijeka

T +385 51 351-881

F +385 51 351-802

E kultura.sport@pgz.hr

Pitajte nas

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

– djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
– analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;
– obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova iz nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi;
– planiranje, financiranje i praćenje izvršenja programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
– praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;
– suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
– praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
– suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
– predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
– sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:
– vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;
– utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Program javnih potreba u sportu provodi Zajednica sportova PGŽ, a sredstva se osiguravaju preko Upravnog odjela u proračunu PGŽ.

Portal:
kulturne mreže PGŽ

Planovi razvoja:
Plan razvoja sporta PGŽ za 2022. – 2027.
Plan razvoja tehničke kulture PGŽ 2022. – 2027.

Projekti i programi

1/1
1/1

Adrese

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Prirodoslovni muzej Rijeka
Goranski sportski centar d.o.o.
Zajednica sportova PGŽ
Zajednica tehničke kulture PGŽ

Dokumenti

Razno