Na 36. sjednici Županijske skupštine, održanoj 23. ožujka 2017. godine donesena je Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije.

Za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenovani su sljedeći članovi:

– Davor Grgurić,
– Ema Makarun,
– Branko Lenić,
– Dejan Durić,
– Ljiljana Črnjar,
– Igor Vlajnić,
– Darko Đekić,
– Vedrana Balen Spinčić,
– Jelena Androić.