Na 37. sjednici Županijske skupštine, održanoj 25. ožujka 2021. godine donesena je Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije.

Za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenovani su sljedeći članovi:

– Branko Lenić,
– Darko Ðekić,
– Ema Makarun,,
– lgor Vlajnić,
– Jelena Androić,
– Ljiljana Črnjar,
– Saša Stanić,
– Vedrana Balen Spinčić,
– Žaklina Majetić Mufić.

Mandat članovima Kulturnog vijeća traje četiri godine, počevši od 14. travnja 2021. godine.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod