Kulturna vijeća kao stručna savjetodavna tijela osnivaju se za područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, ostvarivanje utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave.

Mandat je trenutnim članovima započeo 14. travnja 2021. godine, a traje 4 godine.

Na 37. sjednici Županijske skupštine, održanoj 25. ožujka 2021. godine donesena je Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije.

Za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenovani su sljedeći članovi:

– Branko Lenić,
– Darko Ðekić,
– Ema Makarun,,
– lgor Vlajnić,
– Jelena Androić,
– Ljiljana Črnjar,
– Saša Stanić,
– Vedrana Balen Spinčić,
– Žaklina Majetić Mufić.

Mandat je trenutnim članovima započeo 14. travnja 2021. godine, a traje 4 godine.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod