Nabava

1. Pravni i zakonski okvir

Javna nabava provodi se sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i podzakonskim aktima. Važeći propisi mogu se pronaći na Portalu Javne nabave

Rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

2. Plan nabave

Plan nabavi donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650,00 eura (bez PDV-a), u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana. Ako se tijekom godine javi potreba za izmjenom plana nabave, naručitelj može bez ograničenja izmijeniti ili dopuniti plan nabave, vidljivo označiti napravljene izmjene ili dopune te objaviti u EOJN RH.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Planovi nabave po godinama
Akt

Planovi nabava do 2023. godine – stari modul Elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za korištenje linka:
– Odabrati godinu plana nabave
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Planovi nabava od 2024. godine – novi modul Elektroničkog oglasnika javne nabave

3. Javna nabava

Javna nabava provodi se za postupke nabave čija je procijenjena vrijednost za robe i usluge veća od 26.540,00 eura bez PDV-a, a za radove veća od 66.360,00 eura bez PDV-a.

Ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave, mogu se provesti različiti postupci javne nabave koji su definirani Zakonom o javnoj nabavi. Na Portalu Javne nabave mogu se pronaći vrijednosti EU pragova .

Arhiva prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodna savjetovanja Primorsko-goranske županije u novom modulu Elektroničkog oglasnika javne nabave nalaze se na linku: https://eojn.hr/prior-consultations-all (u traku za pretraživanje upisati: Primorsko-goranska županija)

4. Postupci jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

5. Registri ugovora

Registar ugovora javne i jednostavne nabave od 2.650,00 eura bez PDV-a

Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20, 30/23) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.

Registar ugovora koji su rezultat postupaka nabava pokrenutih do 31.12.2023. – stari modul Elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Odabrati Naručitelja
– Odabrati Kreiraj izvješće

Registar ugovora koji su rezultat postupaka nabava pokrenutih od 01.01.2024. – novi modul Elektroničkog oglasnika javne nabave

Ugovori:
– link: https://eojn.hr/contract-eo/2909

Registar ugovora – Okvirni sporazumi:
– Odabrati registar ugovora (gore navedeni link) – okvirni sporazum
– u traku za pretraživanje upisati: Primorsko-goranska županija

Registar ugovora nabave do 2.650,00 eura bez PDV-a

U ovom registru ugovora navedeni su ugovori o nabavi za koje ne postoji zakonska obaveza objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

6. Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16, 114/22) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Kontakt

E: javna.nabava@pgz.hr

Filter
tekst
Search
godina
mjesec
nadležnost
vrsta
Zahvaćanje zapisa...
1/1
1/1