EU info točka

09.03.2022

U financijskom razdoblju od 2021.-2027. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju više od 25 mlrd. eura temeljem Višegodišnjeg financijskog okvira i Instrumenta EU za oporavak. Od navedenog iznosa, temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. raspoloživo je oko 10 mlrd. eura u obliku bespovratnih sredstava i zajmova.

U visokoj fazi spremnosti je i dio dokumentacije za raspodjelu preostalih sredstava, odnosno sljedeći operativni programi za razdoblje 2021.-2027.: Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali i Integrirani teritorijalni program.

Planiraju se ulaganja u gospodarstvo, digitalnu povezivost, zaštitu okoliša i održivost resursa, održivu mobilnost, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, socijalno uključivanje, razvoj urbanih područja i područja s razvojnim posebnostima (otoci, brdsko-planinska i potpomognuta područja) i dr.

Oko 190 mil. eura planira se ulagati temeljem programa teritorijalne suradnje: Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska, Interreg VI-A Italija – Hrvatska, Interreg VI-B Središnja Europa, VI-B Euro-Mediteran, VI-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje i dr.

Primorsko-goranska županija u suradnji s partnerima pruža podršku sufinanciranju projekata sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije kroz:

– Informiranje o raspoloživim izvorima (su)financiranja
– Provjeru prihvatljivosti projektne ideje za određeni natječaj ili javni poziv
– Organizaciju informativno – obrazovnih događanja
– Izdavanje publikacija
– Stručnu podršku u pripremi i provedbi projekata javnopravnih tijela.

INFO TOČKA za javnopravna tijela

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/b, 51000 Rijeka
E-mail: info@prigoda.hr
Web: www.prigoda.hr
Web: www.pametnaregija.hr

INFO TOČKA za poduzetnike

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka
Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka
Tel: 051/209-110
E-mail: hgkri@hgk.hr
Web: https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-rijeka

INFO TOČKA za projekte na području energetike, energetske učinkovitosti i OIE

Regionalna energetska agencija Kvarner
Ciottina 17/b, 51000 Rijeka
E-mail: info@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr

Korisne poveznice:

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/

https://planoporavka.gov.hr/

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

https://www.safu.hr/

https://www.apprrr.hr/

https://rimap.uniri.hr/

https://www.porin.hr/

https://www.pins-skrad.hr/

OTRA

https://www.step.uniri.hr/

http://pc-vinodol.com/

http://www.lag-gorskikotar.hr/

https://www.terra-liburna.hr/

http://lag-vinodol.hr/wp/

https://www.kvarnerski-otoci.hr/

http://lagur-tunera.hr/wp/

http://vela-vrata.hr/

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.