Gradovi i općine

Primorsko-goranska županija obuhvaća 14 gradova i 22 općine te 510 naselja u sastavu gradova i općina.

Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značenja. Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava navedene uvjete

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

PGZ karta

Više informacija o ustroju i djelokrugu rada županija, gradova i općina u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” 19/13 – pročišćeni tekst). Klikom na nazive gradova i općina možete dobiti više podataka.

* Podaci o gradonačelnicima i načelnicima upisani su sukladno rezultatima izbora od 22. svibnja 2017.g.

Adresar

Gradovi
Općine