Savjetovanja s javnošću

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Planovi savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću
Akt

Pravilnik o utvrđivanju općih načela za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja akata od strane tijela Primorsko-goranske županije (Ž, 24.9.2018.)

Arhiva prethodnih savjetovanja

Napomena:
Arhiva savjetovanja s javnošću koja su provođena prethodnih godina nalaze se na starom WEB portal u PGŽ !

Savjetovanja s javnošću u 2019. godini
Savjetovanja s javnošću u 2018. godini
Savjetovanja s javnošću u 2017. godini
Savjetovanja s javnošću u 2016. godini

Filter
tekst
Search
nadleznost
datum pocetka
datum zavrsetka
datum objave
Zahvaćanje zapisa...
1/1
1/1