Savjetovanja s javnošću

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini (Službene novine br. 41/20)

Plan o dopuni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini (Službene novine br. 23/21)

Pravilnik o utvrđivanju općih načela za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja akata od strane tijela Primorsko-goranske županije (Ž, 24.9.2018.)

Arhiva prethodnih savjetovanja

Napomena:
Arhiva savjetovanja s javnošću koja su provođena prethodnih godina nalaze se na starom WEB portal u PGŽ !

Savjetovanja s javnošću u 2019. godini
Savjetovanja s javnošću u 2018. godini
Savjetovanja s javnošću u 2017. godini
Savjetovanja s javnošću u 2016. godini

Filter
PONIŠTI SVE
nadleznost
datum pocetka
datum zavrsetka
datum objave
1/1
1/1