Upravna tijela

Za obavljanje poslova iz djelokruga županije ustrojavaju se upravna tijela.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje župan. Upravna tijela Primorsko-goranske županije od 1. siječnja 2020. godine počinju obavljati povjerene poslove državne uprave koje je obavljao Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.